KE zaakceptowała polski PROW 2014-2020

$data.author.description Autor: Farmer.pl / PAP 15 grudnia 2014 10:54

KE zaakceptowała polski PROW 2014-2020 fot. shutterstock.com

Polski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich został zaakceptowany przez Komisję Europejską.

Do wykorzystania jest 13,5 mld euro: 8,6 mld euro z budżetu UE oraz 4,9 mld euro z funduszy krajowych. Polski program będzie jednym z trzech pierwszych przyjętych w UE.

Jak poinformowała w piątek KE jedna trzecia z tych środków została skierowana na "zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności". Program przewiduje wsparcie inwestycji w ok. 200 tys. gospodarstw. Ma to w założeniu doprowadzić do utworzenia ponad 22 tys. miejsc pracy oraz powstania ponad 1,8 tys. grup producentów.

Z informacji KE wynika, że 30 proc. wsparcia zarezerwowano na działania rolnicze korzystne dla środowiska i klimatu; wsparcie w tym obszarze ma objąć 19 proc. użytków rolnych w Polsce.

KE wskazuje, że wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce jest bardzo niska wydajność w rolnictwie. Przyczyną jest brak odpowiedniego wyposażenia technicznego w gospodarstwach rodzinnych, a także mała liczba przedsiębiorców i innowatorów na obszarach wiejskich. Polskie rolnictwo zdominowane jest przez małe gospodarstwa rodzinne - z 1,5 miliona gospodarstw rolnych około 55 proc. ma wielkość poniżej 5 ha.

Modernizacja rolnictwa, w której mają pomóc środki z UE, ma zwiększać konkurencyjność naszych producentów. Służyć ma temu również wymiana pokoleniowa - jednym z celów wsparcia inwestycyjnego w najbliższych latach będzie zachęcenie młodych ludzi do tworzenia nowych, nowoczesnych i konkurencyjnych przedsiębiorstw rolnych.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest trzecim z polskich planów wydawania funduszy unijnych na lata 2014-2020 zaakceptowany przez KE. Polska negocjuje z KE jeszcze trzy krajowe oraz 16 regionalnych programów operacyjnych, które dotyczą wydawania unijnych środków w latach 2014-2020.

Nowym instrumentem wsparcia będzie premia na rozwój małych gospodarstw rolnych. Młodzi rolnicy, tak jak dotychczas, będą mogli ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności rolniczej. Zaplanowano również wsparcie dla rolników, którzy przekażą swoje gospodarstwo na powiększenie innego gospodarstwa rolnego.

W nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich znajdą się też pieniądze na inwestycje w przetwórstwie artykułów rolnych, rozwój grup producentów oraz systemów jakości produktów rolnych. Przewidziane jest finansowanie budowy targowisk. Przewidziano też środki na pomoc w odbudowie gospodarstwa w razie zniszczeń spowodowanych wystąpieniem klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych.

W PROW 2014-2020 przewidziano 14 działań:

- Transfer wiedzy i działalność informacyjna

- Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw

- Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych

- Inwestycje w środki trwałe

- Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych

- Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej

- Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich

- Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

- Tworzenie grup i organizacji producentów

- Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne

- Rolnictwo ekologiczne

- Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM