Jest szansa na dopłaty do pomidorów. Kto może na nie liczyć?

$data.author.description Autor: www.farmer.pl 11 marca 2015 11:45

Jest szansa na dopłaty do pomidorów. Kto może na nie liczyć? fot. shutterstock

Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewiduje płatność związaną do powierzchni uprawy pomidorów – jednak tylko wtedy, jeżeli rolnik zawarł umowę o przeznaczeniu pomidorów do przetwórstwa - informuje www.farmer.pl.

Umowa może być zawarta z przetwórcą albo grupą lub organizacją producentów rolnych.

Zgodnie z ustawą, płatność związana do powierzchni uprawy pomidorów jest przyznawana rolnikowi jeżeli zawarł:

a) umowę na uprawę pomidorów, w której rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia podmiotowi, którego przedmiot działalności obejmuje przetwarzanie owoców i warzyw, określonej ilości pomidorów z określonej powierzchni gruntów, a podmiot ten zobowiązuje się te pomidory odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i je przetworzyć, lub

b) umowę z:

– grupą producentów rolnych, której jest członkiem, lub

– grupą producentów owoców i warzyw, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868, z późn. zm.2)), której jest członkiem, lub

– organizacją producentów uznaną na podstawie rozporządzenia nr 1308/2013, której jest członkiem, lub

– zrzeszeniem organizacji producentów uznanym na podstawie rozporządzenia nr 1308/2013, do którego należy organizacja producentów, której jest członkiem,

w której rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia grupie, organizacji lub zrzeszeniu określonej ilości pomidorów z określonej powierzchni gruntów, a grupa, organizacja lub zrzeszenie zobowiązują się te pomidory odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i przeznaczyć te pomidory do przetworzenia;

Płatność związana do powierzchni uprawy pomidorów jest przyznawana do powierzchni uprawy pomidorów, lecz nie większej niż powierzchnia gruntów określona w umowie, o której mowa w pkt 1 lit. a lub b.

W Ocenie Skutków Regulacji ustawy podano, że szacunkowa stawka dopłat to 400 euro na ha.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM