Jak pogodzić interesy sadowników i bobrów?

Autor: Krystyna Zagórska/www.sadyogrody.pl 16 czerwca 2016 09:09

Jak pogodzić interesy sadowników i bobrów? Bóbr europejski jest objęty częściową ochroną gatunkową/ fot. shutterstock.com

- Działalność bobrów uznawana przez przyrodników za bardzo istotną z punktu widzenia wzrostu bioróżnorodności, niestety jest także źródłem konfliktów. Tamy budowane przez bobry w wielu przypadkach stają się przyczyną zalewania upraw sadowniczych – mówi serwisowi www.sadyogrody.pl Agata Antonowicz, główny specjalista ds. komunikacji społecznej i kontaktów z mediami z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Bobry poszukując pożywienia, a także materiału na potrzeby budowy tam i żeremi, ścinają drzewa i obgryzają je z kory. Zdarza się, że zwierzęta te wyrządzają znaczące szkody również w gospodarstwach rybackich, naruszając groble. Kopane przez nie nory niekiedy uniemożliwiają skoszenie łąk, bądź zebranie plonów z upraw.

Bóbr europejski jest objęty częściową ochroną gatunkową, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody obowiązują wobec niego liczne zakazy w tym zakaz m.in. umyślnego zabijania, okaleczania lub chwytania, niszczenia siedlisk, usuwania lub uszkadzania żeremi, tam, zimowisk lub innych schronień oraz umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca.

- Uzyskanie od właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska decyzji zezwalającej na odstępstwo od wyżej wymienionych zakazów jest możliwe jedynie w przypadku, gdy nie ma rozwiązań alternatywnych i gdy planowane działania nie będą stanowiły zagrożenia dla populacji tego gatunku – oznajmia Agata Antonowicz.

- Jednocześnie w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt bóbr europejski został wymieniony wśród gatunków, które mogą być pozyskiwane przez odstrzał z broni myśliwskiej lub chwytanie w pułapki żywołowne – w okresie od dnia 1 października do dnia 15 marca. Pozyskanie gatunku objętego częściową ochroną gatunkową musi być poprzedzone uzyskaniem od regionalnego dyrektora ochrony środowiska decyzji zezwalającej na odstępstwo od zakazów – dodaje.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska podejmuje działania mające na celu zapobieganie stratom powodowanym przez bobry, poprzez realizację projektów dofinansowanych np. przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Grodzenie sadów i drzewostanów jest jedną z najskuteczniejszych metod ograniczania szkód wyrządzanych przez te zwierzęta.

Rzecznik prasowy RDOŚ informuje, że skuteczną metodą przeciwdziałania stratom jest konserwacja rowów melioracyjnych, które w ten sposób tracą na atrakcyjności. Wskazane jest również grodzenie cennych upraw i sadów, a także wstawianie rur przepływowych w tamy. Warto bowiem wiedzieć, że usunięcie bobrzej rodziny nie przynosi oczekiwanych rezultatów, gdyż zwolnione przez nią siedlisko zazwyczaj bardzo szybko zajmowane jest przez inne osobniki – podkreśla.

- Pojedyncze drzewa, uznane za szczególnie cenne, grodzi się metrową siatką rozpiętą na minimum trzech słupkach. Konstrukcja ta powinna być usytuowana w pewnej odległości od pnia, aby bobry nie mogły okorować drzewa, a także żeby umożliwić drzewom przyrost. Istotne jest przymocowanie siatki za pomocą szpilek lub wkopanie jej w ziemię na głębokość około 30 cm. Przy zabezpieczeniu drzew przed zgryzieniem, można także stosować smarowanie dolnej części pnia farbą lub nietoksycznym klejem zmieszanym z piaskiem lub z drobnym żwirem – mówi Antonowicz.

Dodaje, że grodzenie sadów owocowych czy też niektórych upraw rolnych dokonuje się wkopując siatkę w ziemię. - Ograniczenie dostępności bazy pokarmowej powoduje opuszczenie przez bobry danego terenu. Głębokość wkopania uzależnia się od: odległości ogrodzenia od wody, oddalenia od najbliższych nor bobrowych, struktury gruntu i ukształtowania terenu. Rozważania teoretyczne i doświadczenia praktyczne pozwoliły wypracować optymalny sposób grodzenia – zaznacza.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM