Jak obliczyć całkowitą powierzchnię działki rolnej?

$data.author.description Autor: MP, Farmer.pl 24 lutego 2015 13:17

Jak obliczyć całkowitą powierzchnię działki rolnej, która kwalifikuje się do uzyskania pomocy w ramach systemu wsparcia bezpośredniego? Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa zawiera katalog elementów krajobrazu uznawanych za część kwalifikującego się obszaru działki rolnej.

Minister rolnictwa przygotował projekt rozporządzenia, w którym określa elementy krajobrazu oraz ich szerokość, kierując się właśnie kryteriami ustalonymi w art. 9 ust. 1 tego rozporządzenia unijnego. Założono w nim: "W przypadku gdy niektóre elementy krajobrazu, w szczególności żywopłoty, rowy i murki, tradycyjnie stanowią element dobrej kultury rolnej upraw lub użytkowania ziemi w niektórych regionach, państwa członkowskie mogą postanowić, że odpowiedni obszar należy uznawać za część kwalifikującego się obszaru działki rolnej w rozumieniu art. 67 ust. 4 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, pod warunkiem że jego szerokość nie przekracza całkowitej szerokości ustalanej przez dane państwo członkowskie. Szerokość ta odpowiada tradycyjnej szerokości w danym regionie i nie może przekraczać dwóch metrów. Jeżeli jednak do dnia 9 grudnia 2009 r. i zgodnie z art. 30 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 państwa członkowskie zawiadomiły Komisję, że szerokość ta przekracza dwa metry, można ją nadal stosować."

Minister rolnictwa proponuje w przygotowanym rozporządzeniu, aby w katalogu elementów krajobrazu uznawanych za część kwalifikującego się obszaru działki rolnej były:

- rowy

- nieutwardzone drogi

- pasy zadrzewień

- żywopłoty

- ściany tarasów.

Powierzchnię zajmowaną przez elementy krajobrazu zalicza się do całkowitej powierzchni działki rolnej, jeżeli ich całkowita szerokość nie przekracza 2 m.

Rozporządzenie ma obowiązywać od 15 marca 2015 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM