Jak legalnie zatrudnić pracownika sezonowego? Umowa o dzieło coraz bardziej ryzykowna

Autor: www.sadyogrody.pl 16 marca 2017 10:28

Jak legalnie zatrudnić pracownika sezonowego? Umowa o dzieło coraz bardziej ryzykowna Daria Milewska, adwokat i wspólniczka kancelarii Karniol i Wspólnicy sp.k.

Katalog umów wykorzystywanych w zatrudnieniu sezonowym nie uległ w ostatnim czasie zmianie i od lat zatrudnienie to odbywa się głównie na podstawie umowy o pracę na czas określony, umowy  o świadczenie usług (zlecenia) oraz umowy o dzieło. Jednak ostatnio zaobserwować można próby ograniczania przez organy administracji wykorzystywania umów o dzieło w pracy sezonowej w rolnictwie i sadownictwie – mówi serwisowi www.sadyogrody.pl Daria Milewska, adwokat i wspólniczka kancelarii Karniol i Wspólnicy sp.k.

Nie od dziś wiadomo, że ta forma zatrudnienia cieszy się największą popularnością w sektorze rolno – sadowniczym, niezależnie czy zawierana jest z polskim czy zagranicznym pracownikiem. - Umowa o dzieło zasadniczo nie podlega obowiązkowi odprowadzania składek ZUS, a także nie stosuje się do niej obowiązującej od 1 stycznia 2017 roku stawki minimalnego wynagrodzenia godzinowego w wysokości 13 zł brutto za każdą godzinę pracy. Dlatego też umowa o dzieło jest najmniej obciążająca ekonomicznie dla pracodawcy, a jednocześnie często finansowo najbardziej korzystna dla pracownika sezonowego, którego praca realizowana jest intensywnie, ale przez krótki okres. Umowa o dzieło może jednak okazać się niewłaściwą formą zatrudnienia przy niektórych pracach wykonywanych w sezonie – tłumaczy.

Problemy z umową o dzieło przy pracach sezonowych 

- Umowa o dzieło jest właściwą formą zatrudnienia wyłącznie wtedy, gdy wykonywana praca zmierza do osiągnięcia z góry określonego i wymiernego rezultatu (dzieła), którego osiągnięcie stanowi wykonanie umowy. Zatem wykonaniem umowy o dzieło będzie naprawienie zniszczonego obuwia lub uszycie garnituru - rezultat występuje jednokrotnie i jest efektem zrealizowania umowy, której wykonywanie z chwilą osiągnięcia prawidłowego rezultatu ulega zakończeniu - mówi. 

Daria Milewska, adwokat i wspólniczka kancelarii Karniol i Wspólnicy sp.k. tłumaczy, że codzienne sprzątanie biura, prowadzenie kursu językowego, czy zbieranie owoców z sadu będzie natomiast kwalifikowane jako wykonywanie umowy o świadczenie usług (zlecenia). - Ta grupa czynności polega bowiem nie na dążeniu do osiągnięcia indywidualnego, wymiernego efektu, który zakończy wykonywanie umowy, ale na podejmowaniu starannego działania, realizowaniu powtarzalnych zadań. Zadania te wiążą się co prawda częściowo z występowaniem rezultatu prac (posprzątane biuro, zebrane owoce), ale te same czynności podejmowane są następnie na nowo w krótkim czasie (np. każdego dnia sprzątane jest biuro czy dokonywany zbiór owoców). Nie ma zatem w tym przypadku końcowego, indywidualnego rezultatu, który zwieńcza umowę o dzieło - komentuje. 

- Coraz częściej ZUS kwestionuje zawarte przez rolników lub sadowników z polskimi i zagranicznymi pracownikami umowy o dzieło i dokonuje ich „przekwalifikowania” na umowy o świadczenie usług (zlecenia). - Wskutek ostatecznej decyzji ZUS o zakwalifikowaniu danej umowy jako umowy o świadczenie usług a nie o dzieło rolnik ma obowiązek uiszczenia zaległych składek na ubezpieczenie społeczne swoich pracowników, a ponadto ZUS może wymierzyć takiemu płatnikowi karę finansową sięgającą do 100% niezapłaconych składek. Nawet wykazanie przez rolnika, że obie strony umowy o dzieło chciały zawrzeć właśnie taką umowę, nie uchroni przed sankcjami. Inspektorzy ZUS badają nie tyle treść zawartej umowy i jej nazwę oraz wolę obu stron, ile faktycznie wykonywane przez pracownika czynności. Na tej podstawie inspektorzy ZUS dokonują oceny rodzaju umowy, jaka rzeczywiście łączy strony – przyznaje.

Umowa o świadczenie usług bardziej adekwatna przy pracach sezonowych

Daria Milewska mówi, że jako bardziej właściwą formę zatrudnienia sezonowego przy zbiorze, sortowaniu i pakowaniu produktów rolnych organy wskazują umowę o świadczenie usług (zlecenia).

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM