IUNG: Zmniejszył się zasięg suszy rolniczej

$data.author.description Autor: Farmer.pl 14 września 2015 14:23

IUNG: Zmniejszył się zasięg suszy rolniczej W jedenastym okresie raportowania tj. od 11 lipca do 10 września 2015 roku w porównaniu do ubiegłego okresu, zmniejszył się zasięg suszy rolniczej w całej Polsce/ fot. shutterstock

Jak podaje IUNG PIB Puławy, w jedenastym okresie raportowania tj. od 11 lipca do 10 września 2015 roku w porównaniu do ubiegłego okresu, zmniejszył się zasięg suszy rolniczej w całej Polsce. Wartości KBW na terenie Polski względem poprzedniego okresu raportowania uległy znacznemu zwiększeniu. Średnio dla kraju wartości te względem poprzedniego okresu były wyższe aż o 49 mm – informuje farmer.pl.

Obecnie obszarem szczególnie narażonym na deficyt wody jest Opolszczyzna i Dolny Śląsk. Na terenie tych województw niedobór wody dla roślin wynosi od -200 do -209 mm. Tak jak w poprzednich okresach raportowania (w siódmym, ósmym, dziewiątym, dziesiątym) również w jedenastym okresie obszarem narażonym na duży deficyt wody (od -180 do – 199 mm) jest nadal Lubelszczyzna. Poza tym terytorium podobny niedobór wody notowany jest na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego oraz wielkopolskiego.W dalszym ciągu do obszarów o dużym niedoborze wody należy zaliczyć północne rejony woj. świętokrzyskiego, południowe obszary woj. podlaskiego, na tych terytoriach deficyt wody wynosi od -170 do -179 mm.

W zależności od regionu, susza została stwierdzona dla takich upraw jak: bobowate, ziemniak, kukurydza na kiszonkę, krzewy owocowe, chmiel, warzywa gruntowe, tytoń. Według obecnego raportu, w skali kraju nie stwierdzono zagrożenia suszą dla buraka cukrowego.

Największe zagrożenie suszą w Polsce występuje dla roślin strączkowych. Susza dla tej uprawy dotyczy gleb I i II kategorii i występuje we wszystkich województwach kraju, w 2624 gminach (w 85,6proc. gmin) na 35,2 proc. gruntów ornych.

Zagrożenie suszą rolniczą dla ziemniaka występuje na glebach I, II oraz III kategorii. Susza dla tej uprawy występuje w 13 województwach, w 2013 gminach (w 65,7 proc. gmin kraju) na 29,0 proc. gruntów ornych.

Czytaj więcej na www.farmer.pl 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM