Harmonogram składania wniosków w ramach PROW 2014-2020

Autor: Aneta Gwara/www.sadyogrody.pl 24 stycznia 2016 12:38

Harmonogram składania wniosków w ramach PROW 2014-2020 Zarudzki zaprezentował harmonogram składania wniosków w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020/ fot. shutterstock

- Mamy 13,5 mln euro do wydatkowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. To jest 8,5 mln euro w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozostały wkład to pieniądze publiczne. Ostatni PROW obejmował kwotę 17,5 mld euro, więc ten na lata 2014-2020 jest sporo mniejszy – mówił Ryszrad Zarudzki, wiceminister rolnictwa na konferencji prasowej.

- Warto również podkreślić, że w ramach tego budżetu mamy zobowiązania, które wynikają z poprzedniego okresu, takie jak: renty strukturalne, premie na zalesienie, programy rolno-środowiskowe, grupy producentów rolnych – dodał.

- Jednak nie jest to harmonogram, który można traktować jako ostateczny. Planowane terminy naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku procedowania zmian PROW 2014-2020 w KE oraz przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych - informował Zarudzki. 

Działanie „Rozwój Gospodarstw” a w nim:

- „Premie dla młodych rolników” do którego nabór ma ruszyć w marcu 2016 r.

- „Modernizacja gospodarstw rolnych” - marzec 2016 r.

- „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” - czerwiec 2016 r.

- „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” - sierpień 2016 r. (termin uzależniony od wystąpienia klęsk żywiołowych, niekorzystnych zmian klimatycznych i katastrof)

- „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” - marzec 2017 r.

- „Restrukturyzacja małych gospodarstw” - I kwartał 2017 r. (termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji agencji płatniczej)

- „Płatność dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” - I kwartał 2017 r. (termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji agencji płatniczej)

Działanie „Wzmacnianie Przedsiębiorczości”:

- „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” - lipiec 2016 r. (nabór dla rolników, będących osobami fizycznymi, domowników lub małżonków tych rolników)

- „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” - październik 2016 r.

- „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” - listopad 2016 r. (nabór wniosków obejmujący również wsparcie budowy nowych zakładów przetwórczych w 4 sektorach przetwórstwa)

- „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” - I kwartał 2017 r. (termin uzależniony od decyzji SW o ogłoszeniu naboru)

Działanie „Rozwój terytorialny”:

- „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” - nabory ogłoszone przez część SW (termin uzależniony od decyzji SW o ogłoszeniu naboru)

- „Scalanie gruntów” - marzec 2016 r. (termin uzależniony od decyzji SW o ogłoszeniu naboru)

- „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - czerwiec 2016 r. (termin uzależniony od decyzji LGD o ogłoszeniu naboru)

- „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” - lipiec 2016 r. (termin uzależniony od decyzji LGD o ogłoszeniu naboru)

- „Gospodarka wodno-ściekowa” - sierpień 2016 r. (termin uzależniony od decyzji LGD o ogłoszeniu naboru)

- „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”, „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej” - kwiecień 2017 r. (termin uzależniony od decyzji LGD o ogłoszeniu naboru)

Działanie „Transfer Wiedzy i Innowacji”:

- „Transfer wiedzy i działalność inwestycyjna” - listopad 2016 r.

- „Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika” i „Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu” - listopad 2016 r.

- „Wsparcie dla szkolenia doradców” - listopad 2016 r.

- „Współpraca” - listopad 2016 r. (termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji agencji płatniczej)

Działanie „Wsparcie jakości produkcji”:

- „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” - czerwiec 2016 r.

- „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” - grudzień 2016 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM