Głównymi barierami rozwoju rolnictwa ekologicznego są niskie plony i wysokie koszty

Autor: www.sadyogrody.pl/ pr 09 grudnia 2015 11:13

Głównymi barierami rozwoju rolnictwa ekologicznego są niskie plony i wysokie koszty fot. shutterstock

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Katedrę Ekonomii Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wśród polskich gospodarstw rolnych posiadających certyfikat rolnictwa ekologicznego, głównymi barierami rozwoju są dla nich relatywnie niskie plony i wysokie koszty w porównaniu do produkcji konwencjonalnej - informują eksperci DNB Bank Polska S.A.

Według opinii badanych gospodarstw, głównymi barierami rozwoju rolnictwa ekologicznego są niższe plony i wyższe koszty w porównaniu z rolnictwem konwencjonalnym.

Zdecydowana większość badanych eko-rolników (niemal 93 proc.) twierdzi jednocześnie, że przestawiając się na rolnictwo ekologiczne podjęło właściwą decyzję, z czego połowa argumentuje to wyższymi przychodami z produkcji ekologicznej. Wyższa dochodowość wynika jednak przede wszystkim ze stosowania dotacji w ramach programu rolnośrodowiskowego – większość badanych zgodnie twierdzi, że plony z rolnictwa ekologicznego są mniejsze, a koszty upraw większe (co ciekawe – najważniejsze czynniki kosztotwórcze to konieczność wypełniania dokumentów i spełnienia wymogów proceduralnych oraz zwiększone nakłady pracy). Zatem podstawowe źródła zysku maleją, a dochód gospodarstwa wzrasta głównie pod wpływem dotacji - informują eksperci DNB Bank Polska S.A.

Ale bariery rozwoju rolnictwa ekologicznego to nie tylko wyższe koszty czy niższe plony. Poza tymi czynnikami – bezpośrednio wpływającymi na opłacalność produkcji – dla jej rozwoju istotne są powiązania gospodarstw z rynkiem, w tym przede wszystkim: popyt oraz system dystrybucji produktów ekologicznych. Obecnie eko-rolnicy najczęściej korzystają z niesformalizowanych form sprzedaży, a najbardziej rozpowszechniona jest sprzedaż bezpośrednio w gospodarstwie. Tylko około jedna trzecia rolników sprzedaje swoje produkty przez pośredników lub innym podmiotom wyspecjalizowanym w dystrybucji produktów ekologicznych. Jeszcze mniej gospodarstw zaopatruje hurtownie. Warto też zwrócić uwagę na małą liczbę gospodarstw, które sprzedają przez internet i na targach. Dominacja sprzedaży bezpośredniej wydaje się tu naturalna – wiąże się najprawdopodobniej z chęcią zachowania większej części wartości dodanej i ograniczeniem możliwości przejęcia części marży przez pośrednika.

Wydaje się, że obecny system dystrybucji stanowi barierę rozwoju rynku produktów ekologicznych – ponad połowa respondentów stwierdziła, że produkty ekologiczne trudniej jest sprzedać od konwencjonalnych. Jednocześnie ponad 64 proc. gospodarstw uważa, że przy lepiej rozwiniętym systemie dystrybucji (więcej pośredników lub sklepów zainteresowanych produktami ekologicznymi) można byłoby zwiększyć wolumen produkcji.

Jeśli chodzi o stronę popytową – to dużo zależy od świadomości ekologicznej i konsumenckiej w społeczeństwie – badanie wykazało, że wzrost zapotrzebowania na certyfikowaną żywność ekologiczną zachęciłby rolników do zwiększonej sprzedaży.

Wydaje się zatem, że poprawa powiązań strony popytu i podaży (kanały sprzedaży, przepływ informacji) powinna wpłynąć na zwiększenie możliwości wykorzystania potencjału produkcyjnego – zwiększenia powierzchni i wzrostu liczby gospodarstw ekologicznych, co – obok dotacji – może być głównym motorem rozwoju rolnictwa ekologicznego w najbliższych latach.

Karolina Jagodzińska – Szynkura, menedżer ds. klientów strategicznych, DNB Bank Polska S.A., jest zdania, że rozwój ekorolnictwa jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku. Po wielkim zachwycie całego świata żywnością wytwarzaną w warunkach przemysłowych – konsumenci coraz częściej podkreślają, że tylko żywność powstała w warunkach naturalnych spełnia ich wymagania. Jej zdaniem coraz więcej konsumentów przekonuje się do tych produktów, chce je kupować i jest skłonnych płacić za nie wyższą cenę niż za produkty, które zostały wytworzone metodami konwencjonalnymi.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM