Emerytura dla rolników przed 67. rokiem życia - jak ją uzyskać?

Autor: Albert Katana, www.sadyogrody.pl 08 grudnia 2015 16:15

Emerytura dla rolników przed 67. rokiem życia - jak ją uzyskać? Do roku 2012 kobiety mogły otrzymać emeryturę po ukończeniu 60. roku życia; fot. shutterstock.com

Mimo obowiązującego wszystkich warunku pracy do 67. roku życia, rolnicy mają możliwość wcześniejszego korzystania z pieniędzy wpłacanych przez kilkadziesiąt lat pracy na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Do roku 2012 kobiety mogły otrzymać emeryturę po ukończeniu 60., a mężczyźni po ukończeniu 65. roku życia. Wprowadzona trzy lata temu reforma przedłużyła okres czekania na emeryturę do 67. roku życia. Wiele wskazuje na to, że w roku 2016 reforma zostanie anulowana, ale już teraz jest możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Póki co aktami normatywnymi określającymi warunki nabywania prawa do emerytury rolniczej oraz jej wysokość są: ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz, wprowadzająca reformę, ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawy te mówią, że na emeryturę może przejść rolnik, małżonek rolnika czy domownik, który podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu od co najmniej 25 lat, i który osiągnie wiek emerytalny.

Ustalenie, czy osiągnęliśmy już wiek emerytalny, to swego rodzaju łamigłówka, ponieważ:

- od 1 stycznia 2013 roku wiek emerytalny jest podwyższany stopniowo o 3 miesiące każdego roku,
- stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego dotyczy kobiet urodzonych od 1 stycznia 1953 r. i mężczyzn urodzonych od 1 stycznia1948 r.
- 67 lat to wiek emerytalny dla kobiet urodzonych po dniu 30 września 1973 r. i mężczyzn urodzonych po dniu 30 września 1953 r.

Poza tymi kryteriami mamy jeszcze dodatkowe, ich przykład z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zamieszczamy poniżej:

Art. 19. 1b. Wiek emerytalny dla mężczyzn urodzonych w okresie:

1) do dnia 31 grudnia 1947 r. wynosi co najmniej 65 lat;
2) od dnia 1 stycznia 1948 r. do dnia 31 marca 1948 r. wynosi co najmniej 65 lat
i 1 miesiąc;
3) od dnia 1 kwietnia 1948 r. do dnia 30 czerwca 1948 r. wynosi co najmniej
65 lat i 2 miesiące;
4) od dnia 1 lipca 1948 r. do dnia 30 września 1948 r. wynosi co najmniej 65 lat
i 3 miesiące;
5) od dnia 1 października 1948 r. do dnia 31 grudnia 1948 r. wynosi co najmniej
65 lat i 4 miesiące;
i tak dalej, przez 25 punktów.

W przypadku kobiet takich okresów jest 85...Dla ich zrozumienia KRUS podaje następujący przykład:

Kobieta urodzona w styczniu 1955 r. legitymuje się co najmniej 25 letnim okresem podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Wiek emerytalny dla takiej kobiety wynosi 60 lat i 9 miesięcy. Będzie mogła ubiegać się o emeryturę rolniczą w październiku 2015 r.

Ale nie musimy przejmować się tymi kryteriami, jeśli chcemy skorzystać z naszych pieniędzy (wpłacanych przez całe życie na KRUS) wcześniej, niż po 67 roku życia.

Musimy wówczas spełnić trzy warunki:

- płacić składki przez co najmniej 30 lat
- zrezygnować z posiadania gospodarstwa (zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej)
- mieć ukończone 60 lat - mężczyźni, lub 55 lat – kobiety

Trzeci warunek jest ograniczony czasowo – obecna ustawa umożliwia to jedynie osobom, które wymagany wiek osiągną do 31 grudnia 2017 r. Jak już jednak wspomnieliśmy prawdopodobnie ustawa ta zostanie zmieniona.

W tym miejscu warto powiedzieć, że również w sytuacji, gdy zaprzestanie działalności rolniczej wynika z przyczyn niezależnych od rolnika, może on otrzymać wcześniejszą emeryturę, pod warunkiem, że podlegał ubezpieczeniu przez co najmniej 12 lat i 6 miesięcy. Za przyczyny niezależne uważa ustawodawca wywłaszczenie, zbycie związane z wywłaszczeniem, lub wymuszone zewnętrznymi przyczynami wyłączenie gruntów z działalności rolniczej.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM