Dopłaty bezpośrednie dla młodych rolników będą większe

$data.author.description Autor: www.farmer.pl 12 stycznia 2015 16:38

Przyjęty przez rząd projekt ustawy o dopłatach bezpośrednich przewiduje zwiększone stawki dopłat dla młodych rolników. Ten element sytemu płatności bezpośrednich Polska musiała przyjąć, ale mogliśmy to zrobić na kilka sposobów. Którą opcję wybrano? - informuje www.farmer.pl.

Unia stawia na młodość: wzmocnienie dopłat dla młodych rolników to obligatoryjny elementsystemu dopłat bezpośrednich. „Instrument ten ma ułatwić młodym rolnikom zakładanie działalności i dostosowanie strukturalne ich gospodarstw rolnych po rozpoczęciu działalności, mając na względzie, że rozwój działalności rolniczej prowadzonej przez osoby młode ma zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności unijnego sektora rolnego” – podano w uzasadnieniu projektu.

Płatność ta przysługuje do powierzchni gruntów objętych obszarem zatwierdzonym dla danego rolnika do jednolitej płatności obszarowej nie większej niż 50 ha. Oblicza się ją, mnożąc liczbę odpowiadającą 25% średniej krajowej płatności na hektar przez liczbę kwalifikujących się hektarów, które rolnik zadeklarował we wniosku o przyznanie płatności. Średnią krajową płatność na hektar oblicza się z kolei, dzieląc krajowy pułap na rok kalendarzowy 2019 przez liczbę kwalifikujących się hektarów zadeklarowanych w 2015 r.

Skąd próg 50 ha? Państwa członkowskie ustalają jeden maksymalny limit stosowany do liczby kwalifikujących się hektarów zadeklarowanych przez rolnika, który nie może być niższy niż 25 ani wyższy niż 90 – wybrano zatem granicę leżącą w połowie dopuszczalnego areału.

Przyjęcie progu 50 ha spowoduje, że do wsparcia będzie się kwalifikowało ok. 954 tys. ha, co stanowi ok. 88,74 % łącznej powierzchni gruntów rolnych będących w posiadaniu młodych rolników. Powierzchnia, która nie zostanie objęta wsparciem to ok. 121 tys. ha, co stanowi ok. 11,26% powierzchni gospodarstw. Jedynie ok. 1 080 największych gospodarstw otrzyma wsparcie do pierwszych 50 ha, a nie do całości użytkowanych gruntów, co stanowi zaledwie ok. 1 ,65 % beneficjentów płatności dla młodych rolników - podano w uzasadnieniu projektu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM