Dlaczego producenci owoców i warzyw nie mogą się organizować?

Autor: Aneta Gwara/www.sadyogrody.pl 12 października 2015 09:42

Dlaczego producenci owoców i warzyw nie mogą się organizować? W tej chwili działa około 300 wstępnie uznanych grup i uznanych organizacji. Najbardziej zorganizowani są z całą pewnością producenci jabłek/ fot. sadyogrody.pl

Proces integracji producentów owoców i warzyw przerwała zmiana przepisów unijnych w kwietniu 2012 r. Producenci napotykają problemy również ze strony polskiego prawodawcy. Brak jest w przepisach wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi możliwości tworzenia grup producentów rolnych przez producentów owoców i warzyw. Wyłączono grupy producentów owoców i warzyw z możliwości uzyskania wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

Konsekwencjami dalszej integracji producentów owoców i warzyw jest możliwość uzyskania statusu grup producentów rolnych przez obecnie istniejące grupy i organizacje producentów owoców i warzyw, a tym samym uzyskanie przez nie zwolnień podatkowych przysługujących obecnie grupom producentów rolnych, w tym podatku od nieruchomości. Czyżby rząd tego nie chciał?

Wyzwaniem dla polskiego sektora owoców i warzyw jest sprostanie konkurencji ze strony dużych, efektywnych i dobrze zorganizowanych producentów ze „starej” Unii Europejskiej. W dobie kryzysu związanego z zamknięciem rosyjskiego rynku zakładanie grup producentów wydawałoby się „złotym środkiem”. Współpraca producentów ogranicza wewnętrzną konkurencję i poprawia siłę przetargową na rynku. Grupy i organizacje producentów są znacznie lepszym partnerem handlowym dla dużych odbiorców, nie tylko w kraju, ale i za granicą. W tej chwili działa około 300 wstępnie uznanych grup i uznanych organizacji. Najbardziej zorganizowani są z całą pewnością producenci jabłek. Inni producenci chcieli być naśladowcami sadowników, jednak zmiana przepisów unijnych w kwietniu 2012 roku, skutecznie to utrudniła.

Obecna sytuacja polityczno-gospodarcza z całą pewnością nie jest łatwa dla producentów. W pierwszym roku po wprowadzeniu embarga wydawać by się mogło poradziliśmy sobie z jego skutkami. – produkty zostały sprzedane. Producenci, a także grupy poniosły jednak duże straty finansowe, głównie z powodu niskich cen. Sytuacja wymusiła na całej branży konieczność szukania nowych, często dalekich rynków zbytu dla owoców i warzyw pochodzących z Polski. Sporo udało się zrobić, jednak jest to bardzo długotrwały proces, który często wiąże się z koniecznością sprostania wymaganiom, dotąd dla nas nieznanym.

Powstawanie grup producentów daje wiele możliwości w tym zakresie. Grupa łatwiej przygotuje i wyśle na dalekie rynki duże, jednorodne partie towaru. Ponadto,  inwestycje dokonane przez grupy, zwłaszcza w zakresie infrastruktury przechowalniczej pozwalają na bardziej rozłożoną sprzedaż w całym sezonie, co sprzyja zwiększaniu eksportu. Wiele sektorów z branży ogrodniczej idąc tropem sadowników chciałaby się organizować, jednak jak się okazuje nie jest to już takie łatwe. Unia zakończyła wspieranie wstępnie uznanych grup.

Jak twierdzi Witold Boguta, rozporządzenie Ministra Rolnictwa wydane do ustawy o grupach producentów rolnych nie przewiduje możliwości organizowania grup rolnych przez producentów owoców i warzyw. – Taka możliwość organizowania się dałaby szansę na pozyskanie pomocy od wartości sprzedaży, tak jak wynika to z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W PROW znajduje się też działanie dotyczące marketingu i przetwórstwa, w ramach którego nowe grupy mogłyby ubiegać się o wsparcie realizacji niezbędnych do działania inwestycji, kwotą do 3 mln zł. Jeżeli połączyć oba działania, grupy mogłyby powstać, spełnić wymogi uznania wyposażając się w niezbędne środki techniczne i wchodzić do systemu wspólnej organizacji owoców i warzyw, jako uznane organizacje. Te działania dające szanse pomocy dla grup w nowym PROW-ie, dla sektora owoców i warzyw są jednak obecnie niedostępne – komentuje.

Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Producentów Owoców i Warzyw wraz z przedstawicielami innych organizacji branżowych od ponad roku walczą, żeby producenci owoców i warzyw mogli tworzyć grupy producentów rolnych i korzystać z pomocy PROW, tak, jak wynika to z intencji ustawodawcy europejskiego.

Już w sierpniu 2014 roku, zwrócili się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi z pismem, z prośbą o zmianę rozporządzenia w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM