Dla kogo wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych?

Autor: Albert Katana, www.sadyogrody.pl 03 grudnia 2015 08:18

Dla kogo wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych? Kolejna szansa na dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020; fot. shutterstock.com

"Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" to szansa na dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 inwestycji realizowanych w branży przetwórstwa i handlu produktami rolnymi. Nabór wniosków o wsparcie finansowe będzie trwał cały grudzień. Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ten nabór przeznaczony jest wyłącznie dla firm - mikro, małych i średnich. Nie mogą z niego skorzystać również uznane organizacje producentów owoców i warzyw, w których programie operacyjnym uwzględniono realizację zadań inwestycyjnych w zakresie zbieżnym z zakresem poddziałania.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 przyjmuje definicję mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r, który z kolei opiera się na zaleceniu Komisji (WE) nr 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Średnim przedsiębiorstwem jest firma zatrudniająca mniej niż 250 osób, i mająca obroty roczne nie przekraczające 50 mln EUR, i/lub których roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. Małe przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 50 osób, i ma obroty roczne i/lub roczną sumę bilansową na poziomie max. 10 mln EUR. W przedsiębiorstwie mikro pracuje mniej niż 10 osób, a jego obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekraczają 2 mln EUR.

Warto pamiętać, że do “personelu” firmy należą również osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu, pracownicy sezonowi i właściciele. Ich etaty liczy się jako ułamkowe części jednostek RJR - rocznych jednostek roboczych.

Na jaką działalność przyznawane jest dofinansowanie?

Lista rodzajów działalności dofinansowywanej w ramach “Wsparcia inwestycji” dofinansowane jest całkiem spora. Z funduszy PROW wspierane może być przetwórstwo i sprzedaż hurtowa wyrobów i produktów z mięsa, owoców i warzyw, mleka, miodu, jaj, produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich i karmy dla zwierząt domowych, destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi, produkcja cydru i win owocowych (ale nie winopochodnych i winopodobnych), sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu,magazynowanie i przechowywanie produktów rolnych.

Wysokość dofinansowania jest znaczna - od 3 mln. zł dla indywidualnego przedsiębiorcy do 15 mln. zł dla grup producentów rolnych lub zrzeszonych organizacji producentów. Te pieniądze nie są przeznaczone na sfinansowanie inwestycji, lecz muszą stanowić do 50% kosztów, i to kosztów kwalifikowalnych.

Kosztami kwalifikowalnymi są tutaj m.in. koszty budowy, przebudowy lub remontu (połączonego z modernizacją) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, budowy itd. pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i administracyjnych, a także zakupu wraz z instalacją (lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności) maszyn lub urządzeń do prowadzenia działalności objętej dofinansowaniem.

Dofinansowanie przeznaczone jest jednak przede wszystkim do już działających w branży firm, i w wielu rodzajach działalności - np. produkcja soków z owoców i warzyw - nie może zostać przeznaczona na budowę nowych zakładów.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM