Czy w 2017 roku PROW przyspieszy?

$data.author.description Autor: www.farmer.pl 09 stycznia 2017 16:03

Czy w 2017 roku PROW przyspieszy? fot. shutterstock.com

PROW 2014-2020 uruchamiany jest powolutku. W poprzednich numerach informowaliśmy już o opóźnieniach we wdrażaniu programu - czytamy w Farmerze.

Niedawno Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu - jak deklarował rząd - wprowadzenie uproszczeń dla beneficjentów, a także przyspieszenie oraz zwiększenie efektywności wydatkowania środków.

Przyjęto przepisy, na mocy których zadania dotyczące wdrażania działań "Transferu wiedzy i działalności informacyjnej" oraz "Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw" będzie wykonywać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - zamiast podmiotu wybranego w trybie przepisów o zamówieniach publicznych. Będzie zapewniona możliwość przyznania pomocy na operację w przypadku wyczerpania środków w ramach limitu środków określonych na dany rok, a w przypadku działania LIDER - w ramach limitu środków dostępnych na dany nabór; to ważna zmiana dla odwołujących się od decyzji. Obsługa spraw związanych z przyznawaniem i wypłatą pomocy oraz realizacja wieloletnich zobowiązań w ramach poddziałań "Pomoc na rozpoczęcie działalności na rzecz młodych rolników" i "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" zostanie przeniesiona z biur powiatowych do oddziałów regionalnych ARiMR. Określone zostaną zasady dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców, zgodnie z zasadami określonymi obecnie w umowach o przyznanie pomocy zawartych z beneficjentami, oraz zasady dotyczące tego trybu w okresie przejściowym, czyli do czasu uruchomienia przez ARiMR odpowiedniej strony internetowej. - Chodzi tutaj o wybór ofert, o stworzenie warunków konkurencyjności. Będzie też uruchomiony portal internetowy, dedykowany do tej sprawy. Będą również przepisy przejściowe. Obecnie jest tak, że trzeba złożyć trzy oferty. Później zostanie stworzony portal internetowy, który ma to porządkować. Zresztą takie wymagania postawiła nam też w tej sprawie Komisja Europejska. Musieliśmy wprowadzić takie rozwiązania - tłumaczył w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wiceminister Ryszard Zarudzki. Ponadto ujednolicone zostaną przepisy dotyczące wdrażania płatności ONW oraz płatności bezpośrednich w zakresie terminu weryfikacji posiadania tytułu prawnego do powierzchni użytków rolnych zaliczonych do obszarów ONW, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Więcej czytaj na www.farmer.pl.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM