Biogazownie na odpady z sadów nie mają racji bytu? - wywiad

Autor: Albert Katana; www.sadyogrody.pl 22 czerwca 2016 10:09

Biogazownie na odpady z sadów nie mają racji bytu? - wywiad fot. shutterstock

W Niemczech działa ponad 4000 biogazowni rolniczych. W Polsce 5. Typowym wkładem w biogazowniach rolniczych są gnojowica i kiszonka kukurydzy, odpady owocowo-warzywne wskazuje się jako kosubstrat uzupełniający gnojowicę. Czy substrat owocowo-warzywny jest efektywny w produkcji biogazu? Czy wykorzystanie go jako głównego wkładu ma ekonomiczny sens? O możliwościach działania biogazowni w gospodarstwach sadowniczo-ogrodniczych z przedstawicielem Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych p. Jerzym Górskim rozmawia Albert Katana.

W Niemczech działa ponad 4000 biogazowni rolniczych. W Polsce 5. Dlaczego?

Są dwie przyczyny: wsparcie finansowe rządu w Niemczech dla produkcji energii odnawialnej tak, że inwestycja automatycznie jest opłacalna. W Polsce nie ma na razie systemu prawnego, żeby biogazownia rolnicza była opłacalna. Znaczna część z istniejących jest w fazie bankructwa,

Druga przyczyna to opór społeczny wobec odoru wytwarzanego przez wytwarzany i składowany poferment.  W Polsce nie są jeszcze stosowane metody efektywnego przetwarzania pofermentu na bezzapachowy nawóz. 

Po co biogazownia w gospodarstwie? Jak można wykorzystać metan wytwarzany w biogazowni do celów gospodarstwa?

Biogazowania zapewnia przetworzenie odpadów organicznych na metan – który może być wykorzystany bezpośrednio do celów grzewczych (w pobliżu biogazowni)  lub do wytwarzania energii elektrycznej  - łatwiejszej do sprzedaży i przesyłania na większe odległości. Wiele procesów w przetwórstwie spożywczym wymaga podgrzewania, a więc dostarczenia energii cieplnej. Biogazownia ma sens w sytuacji zapotrzebowania na ciepło technologiczne w jej bezpośredniej bliskości, jeszcze lepiej jak do działania w maksymalnym stopniu wykorzystuje odpady z tego przetwórstwa, przy jak najmniejszym dostarczaniu surowca do fermentacji z zewnątrz.

Jest jednak podstawowy warunek – dla zapewnienia ciągłej pracy biogazowni konieczne jest stabilne dostarczanie względnie jednorodnego surowca. Produkcja rolna jest ze swojej natury sezonowa, więc zapewnienie stabilnej dostawy surowca jest skomplikowanym wyzwaniem.

Warto tu podkreślić możliwość wytwarzania suchego i sterylnego granulowanego nawozu z pofermentu. Dochód ze sprzedaży takiego nawozu staje się istotnym dodatkowym składnikiem poprawiającym ekonomikę biogazowni.      

Jaką moc powinna mieć biogazownia „przydomowa” w gospodarstwie, by miała ekonomiczny sens? Ile kosztuje jej budowa? Czy to się w ogóle opłaca w gospodarstwie sadowniczo-ogrodniczym?

Nie ma uniwersalnej odpowiedzi. Generalnie biogazownia zaczyna być opłacalna dopiero przy mocy większej od 100 kWe. Przy małej mocy instalacji jest relatywnie drogi agregat kogeneracyjny, na dodatek ma on małą sprawność elektryczną. W gospodarstwie sadowniczym jest problem z zapewnieniem ciągłości pracy biogazowni w związku z okresowym napływem surowca. Efektywna praca biogazowni tylko na odpadach sadowniczych jest więc bardzo wątpliwa.

Znalezienie optymalnego modelu powinno wynikać z audytu zasobów lokalnych  - mam na myśli ilość, rodzaj i stabilną dostępność surowców do procesu fermentacji, lokalne zapotrzebowanie na energię cieplną i/lub ewentualnie elektryczną, potrzeby  rolników w zakresie dostaw i zagospodarowania wytworzonego nawozu. Oczywiście najważniejsza jest gotowość lokalnej społeczności do współpracy poprzez wyłonienie grupy zainteresowanych wspólną inwestycją i wspólnym wykorzystaniem jej efektów.

Gnojowica i kiszonka kukurydzy są typowym wkładem w biogazowniach rolniczych. Odpady owocowo-warzywne wskazuje się jako kosubstrat uzupełniający gnojowicę. Ale z odpadów i resztek owoców uzyskuje się ok. 400 m3 biogazu z 1t. suchej masy odpadów, z odpadów i resztek warzyw – ok. 370 m3. To dobry wynik. Czy substrat owocowo-warzywny jest efektywny w produkcji biogazu? Czy wykorzystanie go jako głównego wkładu ma ekonomiczny sens?

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE