Bezpieczeństwo podczas zbiorów – wywiad z ekspertami Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

Autor: Albert Katana, www.sadyogrody.pl 19 października 2016 16:28

Bezpieczeństwo podczas zbiorów – wywiad z ekspertami Centralnego Instytutu Ochrony Pracy fot. shutterstock.com

Żadna praca nie jest bezpieczna, nawet zbiór owoców. W 2015 r. w gospodarstwach zginęły w wypadkach 63 osoby. Ponad 2 tys. osób doznało urazów głowy, wstrząśnień mózgu, urazów kręgosłupa, złamań kończyn spowodowanych poślizgnięciem i potknięciem, upadkiem z ciągnika, drabiny, wózka, przyczepy, dźwiganiem zbyt dużych ciężarów. Wywiad z ekspertami Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB): dr hab. inż. Danutą Roman-Liu, prof. nadzw. CIOP-PIB; dr Zofią Pawłowską; mgr inż. Józefem Gierasimiukiem; mgr inż. Krzysztofem Łężakiem.

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy na swojej stronie internetowej www.ciop.pl zapewnia, że „wystarczy zmienić niektóre metody pracy, zadbać o ład i porządek, organizować pracę w taki sposób, by znalazł się czas na odpoczynek, bezwzględnie stosować się do zaleceń producentów maszyn podanych w instrukcjach obsługi, stosować odzież roboczą i środki ochrony osobistej”, aby praca w gospodarstwie była bezpieczna. Obok odpowiedniej techniki, logistyki i narzędzi równie ważnym elementem bezpieczeństwa pracy jest według CIOP-PIB wyobraźnia. „Działanie z wyobraźnią i świadomością zagrożeń występujących przy pracach w gospodarstwie rolnym, szczególnie przy obsłudze maszyn i narzędzi, jest najlepszym sposobem uniknięcia wielu ludzkich tragedii”.

Sadyogrody.pl: Nie ma na stronie internetowej CIOP-PIB informacji o tym, jakie nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne w zakresie ochrony pracy powinien stosować właściciel gospodarstwa sadowniczo-ogrodniczego, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom. Czy Instytut zajmuje się w ogóle tą specyficzną branżą produkcji żywności?

CIOP-PIB: Przedmiotem działania CIOP-PIB jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii głównie o charakterze podstawowym do powszechnego lub wielobranżowego zastosowania.

Instytut nasz nie stroni również od niektórych zagadnień o specyfice branżowej, chociaż zagadnieniami ochrony pracy związanymi ściśle ze specyfiką procesów pracy w poszczególnych branżach powinny zajmować się instytuty i inne jednostki działające w danej branży, np. Instytut Sadownictwa w sadownictwie. W CIOP-PIB opracowaliśmy i wydaliśmy poradnik „Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwach sadowniczych” z listą kontrolną bhp zawierającą wykaz potencjalnych zagrożeń, jakie mogą występować podczas wykonywania prac w tych gospodarstwach wraz z propozycjami metod ich eliminowania lub ograniczania ryzyka zawodowego związanego z niewyeliminowanymi zagrożeniami oraz odniesieniami do obowiązujących wówczas przepisów prawnych zasad bhp i norm technicznych. Opracowania umożliwiają prowadzenie analizy i dokonywanie oceny poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z wymaganiami ww. przepisów, norm i zasad bhp.

Ponadto w 2009 r. w CIOP-PIB powstały dwie broszury prezentujące dobre praktyki redukujące obciążenie mięśniowo-szkieletowe podczas pracy w sadownictwie.

SO: Najczęściej lekceważonym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom jest wyposażenie ich w odpowiednie ubrania robocze chroniące przed poślizgnięciem, przemarznięciem, przemoczeniem itp. Faktem jest jednak, że nie ma specjalnych ubrań dedykowanych do pracy przy zbiorze owoców. Czy może jednak są? A może Zakład Ochron Osobistych CIOP-PIB pracuje właśnie nad projektem takiej odzieży roboczej?

CIOP-PIB: Jeśli podczas wykonywania danego rodzaju prac nie występują szczególne zagrożenia, wystarczy odzież robocza, tj. zastępująca odzież własną. Jeśli jednak występują np. złe warunki atmosferyczne, zagrożenia mechaniczne (związane z otarciami, skaleczeniami) należy zastosować odzież ochronną.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM