Bank BGŻ BNP Paribas przedstawia pierwsze wyniki finansowe po fuzji

Autor: www.sadyogrody.pl/pr 17 marca 2016 13:18

Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas prezentuje wyniki finansowe za rok 2015.
Wynik z działalności bankowej wygenerowany przez Grupę w 2015 roku przekroczył 2 mld zł, wobec 1,5 mld zł w 2014 r.

Zysk netto w 2015 roku wyniósł 13,3 mln zł wobec 138 mln zł w roku ubiegłym. Wynik ten obciążony jest kosztami integracji obu banków, a także zdarzeniami Po ich wyeliminowaniu roczny zysk netto wyniósłby 284,4 mln zł.

- Proces integracji po połączeniu prawnym z BNP Paribas Bankiem Polska przebiega sprawnie i zgodnie z planem – fuzję operacyjną planujemy sfinalizować do końca bieżącego roku. Aby osiągnąć korzyści płynące z większej skali działalności oraz wypracować zakładane synergie, najpierw musimy ponieść koszty integracji, co widoczne jest w ubiegłorocznych wynikach – dodaje Tomasz Bogus, prezes zarządu banku BGŻ BNP Paribas. 

Poniesione przez Grupę koszty integracji obu banków to 206,4 mln zł, po ich wyeliminowaniu zysk netto Grupy wyniósłby 180,4 mln zł. Negatywny wpływ na zysk netto miały również obciążenia regulacyjne nałożone na Bank w IV kwartale ub. roku, m.in. dodatkowa wpłata do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego związana z upadłością SK Banku (90,2 mln zł) oraz utworzenie rezerwy na wpłatę do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (38,2 mln zł). Po wyeliminowaniu kosztów integracji oraz w/w zdarzeń jednorazowych wynik Grupy wyniósłby 284,4 mln zł.  

Wynik z tytułu odsetek wypracowany w 2015 r. wyniósł 1,42 mld zł wobec 1,1 mld zł w 2014 roku, co Bank osiągnął dzięki połączeniu z BNP Paribas Bankiem Polska oraz rozwojowi biznesu,  pomimo rekordowo niskiego poziomu stóp procentowych.  

Wynik z tytułu opłat i prowizji w 2015 r. wyniósł 422,7 mln zł. Wzrost został osiągnięty głównie dzięki połączeniu dwóch banków, pomimo zmniejszenia przychodów z opłat i prowizji od kart płatniczych w wyniku obniżenia stawek interchange.

W 2015 r. Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas dokonała odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w wysokości 301,9 mln zł, czyli o 2,9% mniej  w porównaniu z 2014 r.

Wzrost wolumenów biznesowych Grupy jest przede wszystkim wynikiem włączenia portfela kredytów i pożyczek oraz depozytów BNP Paribas Banku Polska oraz konsolidacji Sygma Banku Polska, jak również nowej sprzedaży. Na koniec 2015 r. wartość portfela kredytów brutto wyniosła 55,3 mld zł. Wolumen depozytów klientów wynosił 44,3 mld zł.

Dzięki fuzji Grupa umocniła swoją pozycję rynkową osiągając na koniec 2015 r. udział w rynku kredytów – 4,89% (wobec 3,10% na koniec 2014 r.) oraz w rynku depozytów – 4,23% (wobec 3,16% na koniec 2014 r.). Jednocześnie Grupa kontynuowała umacnianie pozycji lidera w sektorze rolno-spożywczym - udział w rynku kredytów tego segmentu wyniósł ponad 32%.

Kapitały własne Grupy na koniec grudnia 2015 r. wyniosły ponad 6,3 mld zł. Łączny współczynnik kapitałowy Grupy na koniec 2015 r.ukształtował się na poziomie 13,45%, a wskaźnik kapitału własnego Tier 1 - 11,76%.

Bank BGŻ BNP Paribas obsługiwał na koniec ubiegłego roku ponad 1,6 mln klientów oraz posiadał sieć 508 placówek rozmieszczonych w całym kraju. Łącznie z Sygma Bankiem liczba klientów przekroczyła 2,6 mln.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM