ARR będzie nadzorowała funkcjonowanie organizacji producentów rolnych

Autor: PAP 27 czerwca 2015 13:28

ARR będzie nadzorowała funkcjonowanie organizacji producentów rolnych ARR będzie administrowała działaniami związanymi z uznawaniem i funkcjonowaniem organizacji producentów/ fot. shutterstock

Każda dostawa produktów rolnych będzie wymagała podpisania umowy - zakłada projekt noweli ustawy o Agencji Rynku Rolnego. Projekt skierowano do komisji.

Nowym rozwiązaniem jest wymóg zawierania pisemnych umów na dostawy produktów rolnych do punktów skupu czy przetwórczych. Powinna ona zawierać cenę, termin zapłaty, ilość dostarczonych produktów, termin dostawy i obowiązywania umowy itp. Zapis ten był szeroko konsultowany z organizacjami rolniczymi i nie było wniosków, żeby tego nie wprowadzać - powiedział wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk przedstawiając rządowy projekt.

Dodał, że dyskusje nt. wzmocnienia pozycji rolników w tzw. "łańcuchu żywnościowym" prowadzone są także na forum Komisji Europejskiej.

Z jednej strony umowy mają zabezpieczać stałość dostaw niezbędnej ilości surowca o określonych parametrach na potrzeby przemysłu, z drugiej gwarantować producentowi otrzymanie zapłaty za dostarczony produkt, o ile spełni wszelkie warunki zawarte w umowie.

Jak mówił wiceminister, projektowana ustawa wdraża przepisy unijne. W projekcie ustawy wskazuje się organy - ich właściwość i kompetencje do realizacji zadań, których zakres wynika wprost z przepisów unijnych. - Agencja Rynku Rolnego będzie administrowała działaniami związanymi z uznawaniem i funkcjonowaniem organizacji producentów oraz ich zrzeszeń - zaznaczył Nalewajk.

Zgodnie z projektem organem właściwym do uznawania organizacji producentów, ich zrzeszeń oraz organizacji międzybranżowych (na ich wniosek) są dyrektorzy oddziałów terenowych ARR. Uznanie lub cofnięcie uznania będzie następowało w drodze decyzji administracyjnej. ARR przejmie też kompetencje samorządów dotyczące tzw. dochodzenia do uznania organizacji producentów owoców i warzyw. Takie rozwiązanie spowodowane jest koniecznością ujednolicenie podejścia do tej sprawy - wyjaśnił wiceszef resortu rolnictwa.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM