ARiMR: Zaliczki dla ponad 1,3 mln rolników na kwotę prawie 9,2 mld zł

Autor: www.sadyogrody.pl/ARiMR 02 grudnia 2017 13:41

ARiMR: Zaliczki dla ponad 1,3 mln rolników na kwotę prawie 9,2 mld zł fot. shutterstock.com

W 2017 r. wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło 1,342 mln rolników, a maksymalna koperta finansowa przeznaczona na realizację tych płatności wynosi ok. 14,8 mld zł. Zgodnie z rozporządzeniem MRiRW w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich w 2017 roku zaliczki realizowane były w wysokości 70 proc. należnej kwoty płatności.

W odróżnieniu od 2016 roku, zaliczki na poczet płatności bezpośrednich były realizowane dla rolników, wobec których zakończyły się kontrole administracyjne, uwzględniające także wyniki z kontroli na miejscu (w roku 2016 nie było warunku zakończenia kontroli na miejscu). Do kontroli na miejscu w 2017 roku zostało skierowanych ok. 93,2 tysiąca rolników w zakresie kwalifikowalności powierzchni i 16,4 tysiąca rolników w zakresie kwalifikowalności zwierząt. Zaliczki dla tych rolników naliczane były dla tych schematów pomocowych, dla których kontrole na miejscu zostały zakończone.

Realizacja zaliczek na poczet płatności bezpośrednich rozpoczęła się 16 października br.
Zaliczki zostały naliczone dla ponad 1,314 mln rolników (97,87% rolników) na kwotę ponad 9,191 mld zł.

Dla ok 28,5 tysiąca rolników nie zostały naliczone zaliczki na poczet płatności bezpośrednich. W tej puli znajduje się:
• ok. 2,6 tysiąca rolników, dla których postępowanie zostało zawieszone przez Kierownika Biura Powiatowego ze względu na śmierć wnioskodawcy,
• ok. 15,5 tysiąca rolników wytypowanych do kontroli na miejscu, dla których kontrole te nie zostały zakończone w przypadku wszystkich schematów pomocowych,
• ok. 10,4 tysiąca rolników, dla których nie zostało zakończone postępowanie administracyjne ze względu na trwający proces wyjaśniania stwierdzonych nieprawidłowości lub też na etapie kontroli administracyjnej stwierdzone nieprawidłowości skutkować będą wydaniem decyzji o odmowie przyznania płatności.

Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w pierwszej kolejności naliczane były i realizowane dla rolników z gmin „klęskowych” oraz dla rolników z obszarów ASF. 

Wyplata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich zakończyła się 30 listopada 2017 r. Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich zostały zrealizowane na kwotę ponad 9,182 mld zł. Różnica między naliczoną kwotą a wypłaconą kwotą wynika przede wszystkich z dokonanych potrąceń zadłużeń rolników odnotowanych w Księdze Dłużników, a także ze zwrotów bankowych i śmierci rolników między naliczeniem zaliczki, a jej realizacją.

Zgodnie z przepisami art. 75 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 z dniem 1 grudnia 2017 r. Agencja rozpoczęła realizację końcowych płatności bezpośrednich. Realizacja końcowych płatności bezpośrednich wymaga wydania decyzji w sprawie o przyznanie płatności.  Naliczanie końcowych płatności bezpośrednich rozpoczęło się 24 listopada 2017 r. Do 30 listopada 2017 r. Kierownicy BP wydali decyzje dla ponad 24 tysięcy rolników.
W dniach 1-6 grudnia 2017 r. Agencja przekaże na rachunki bankowe rolników kwotę ok. 30,86 mln zł (30% kwoty pozostającej do wypłaty).

Realizacja płatności końcowych zakończy się 30 czerwca 2018 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM