ARiMR wprowadziła zmiany w zasadach udzielania kredytów

$data.author.description Autor: JK, Farmer.pl 07 stycznia 2015 15:34

W odpowiedzi na wniosek KRIR dotyczący usprawnienia procedur w bankach odnośnie odraczania spłaty kredytów, ARiMR poinformowała, że mając na uwadze przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 września 2014 r., wprowadzające pomoc w postaci zawieszenia spłaty kredytu na okres 2 lat oraz przejściowego finansowania przez ARiMR odsetek za kredytobiorcę, dokonano zmian w zasadach udzielania kredytów a także zawarto z zainteresowanymi bankami aneksy do umów o współpracy.

Od strony zasad stosowania pomocy publicznej, wprowadzono wszystkie wymagane kwestie proceduralne. Przekazane bankom współpracującym zasady udzielania kredytów oraz umowy o współpracy nie przewidują żadnych dodatkowych wytycznych dotyczących wdrażania w/w przepisów, a w szczególności nie nakładają na zainteresowane pomocą podmioty obowiązku składania nowego planu przedsięwzięcia.

Kredyty preferencyjne udzielane są ze środków własnych banków a dopłaty ARiMR do oprocentowania stanowią część oprocentowania kredytu należnego bankowi. Nie można wykluczyć, że banki analizując wniosek kredytobiorcy o zawieszenie spłaty oraz jego zdolność kredytową, opierając się na obowiązujących w nich regulaminach kredytowania, żądają przedkładania nowych planów przedsięwzięć. Nie jest to jednak wymóg stawiany przez ARiMR.

ARiMR poinformowała również, że z uwagi na napływające informacje ze strony kredytobiorców oraz organizacji rolniczych, iż banki nie posiadają stosownej wiedzy na temat w/w rozwiązania, ARiMR zwróciła się do wszystkich central banków współpracujących o niezwłoczne podjęcie stosownych działań polegających na przekazaniu i rozpropagowaniu w podległych jednostkach informacji o istniejących możliwościach pomocy w obsłudze kredytów.

Na podstawie posiadanych przez ARiMR informacji nie można obecnie stwierdzić, czy jest to problem ogólnopolski, czy też kwestia ta dotyczy pojedynczych przypadków. W związku z powyższym ARiMR zwróciła się o kierowanie do niej informacji o przypadkach dotyczących konkretnych banków, które mają problemy z zastosowaniem regulacji związanych z możliwością zawieszenia spłaty kredytu. ARiMR przeanalizuje informacje, jakie w tym względzie otrzyma i na tej podstawie podejmie stosowne działania.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM