ARiMR: Rusza wsparcie dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego

Autor: www.sadyogrody.pl 21 października 2015 16:43

ARiMR: Rusza wsparcie dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego Andrzej Gross, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa/ fot. sadyogrody.p

- W momencie wstąpienia Polski do UE ruszył proces budowy potencjału w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego. Wraz z rozwojem tego potencjału rośnie eksport, który w 2014 roku osiągnął poziom ponad 21 mld zł. Ten eksport dalej się rozwija, a produkcja wzrasta. W związku z tym uruchamiamy nowy nabór w ramach PROW na lata 2014-2020 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” – poinformował Andrzej Gross, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, podczas konferencji prasowej.

Jak oznajmił Andrzej Gross, od 1 grudnia do 30 grudnia 2015 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”.

- Jest to pewnego rodzaju kontynuacja pomocy rozdzielonej przez ARiMR w ramach działania „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, która finansowana była w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, choć są w niej nowe elementy –powiedział prezes ARiMR.

Dodał, że wsparcie w ramach tego poddziałania kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi. - O pomoc finansową mogą starać się zakłady zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, oraz przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu artykuły spożywcze, czyli podmioty, które mogły ubiegać o takie wsparcie w poprzedniej perspektywie finansowej – zaznaczył Gross.

W kolejnych naborach wniosków w ramach przedmiotowego poddziałania pomoc skierowana zostanie także do zupełnie nowej grupy beneficjentów, do której należą rolnicy, domownicy, małżonkowie rolników, którzy w pełnym zakresie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników i którzy rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

Jak ogłosił prezes ARiMR, w całym budżecie PROW 2014-2020 przewidziano wsparcie z tego poddziałania w wysokości 693 mln euro. Pomoc będzie udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

W przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych wysokość wsparcia wyniesie do 3 mln zł. Natomiast jeżeli o wsparcie ubiega się przedsiębiorstwo będące związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów, wówczas może liczyć na maksymalne dofinansowanie w wysokości 15 mln zł. W przypadku rolnika, domownika lub małżonka rolnika, rozpoczynającego działalność objętą wsparciem maksymalna kwota pomocy wynosi 300 tys. zł.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji. Można go również wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Złożone wnioski zostaną poddane ocenie punktowej.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM