ARiMR: Rolnicy złożyli 592 wnioski o pomoc klęsową

Autor: www.sadyogrody.pl/ARiMR 27 stycznia 2017 16:04

ARiMR: Rolnicy złożyli 592 wnioski o pomoc klęsową fot. shutterstock

Od 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa.

Na razie w ARiMR zarejestrowano 592 wnioski, w których rolnicy ubiegają się o przyznanie 39,7 mln zł pomocy. Nie są to dane ostateczne, ponieważ z pewnością część rolników zdecydowała się na wysłanie swoich wniosków pocztą i minie trochę czasu zanim trafią one do ARiMR.

O pomoc mogli ubiegać się rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie oraz straty dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
Pomoc może być przyznana np. na odtworzenie plantacji wieloletnich czy sadów. Dofinansowanie można również otrzymać na zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych w miejsce tych, które zostały zniszczone w wyniku klęsk żywiołowych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM