ARiMR: Rolnicy mogą korzystać z udogodnień w spłacie kredytów preferencyjnych

Autor: www.arimr.gov.pl 27 maja 2015 12:52

ARiMR: Rolnicy mogą korzystać z udogodnień w spłacie kredytów preferencyjnych fot. shutterstock

Agencja przypomina, że rolnicy, którzy zaciągnęli kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR i mają kłopoty z ich spłatą, mogą skorzystania z ułatwień, pozwalających im na obsługę takiego kredytu.

Obecnie najpoważniejszym zagrożeniem dla szeroko rozumianej produkcji rolniczej w Polsce jest wprowadzenie przez Rosję embarga na dostawy produktów rolnych oraz wystąpienie choroby ASF i konieczność podjęcie przez rolników odpowiednich działań zmierzających do jej zahamowania.

Sytuacja ta niewątpliwie wpływa na spadek sprzedaży, a w konsekwencji na pogorszenie sytuacji finansowej producentów. Często przekłada się to na kłopoty w spłacaniu preferencyjnych kredytów z dopłatami ARiMR.

Dlatego warto przypomnieć rolnikom, którzy znaleźli się w opisanych wyżej sytuacjach, że warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatami ARiMR do oprocentowania, zawierają szereg możliwości ułatwiających kredytobiorcom spłatę zaciągniętego kredytu.

Udogodnienia te mogą polegać na:

- zastosowaniu przez bank prolongaty spłaty rat kapitału i odsetek, o ile określony w umowie kredytu termin ich spłaty jeszcze nie minął,
- wydłużeniu okresu kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, o ile określony w umowie kredytu okres kredytowania jeszcze nie minął i pod warunkiem poinformowania o tym Agencji.

Stosując powyższe rozwiązania należy zaznaczyć, że:

- okres od dnia udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami nie może przekroczyć okresów właściwych dla danej linii kredytowej,
- nie wymaga się sporządzenia zmian do planu inwestycji,
- maksymalna kwota dopłat, określona w umowie kredytu, nie ulega zmianie.

Ponadto możliwe jest wydłużenie okresu od dnia udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami o dodatkowe 3 lata (w zależności od linii kredytowej okres ten może wynieść 11 lub 18 lat), przy czym w przypadku umów zawartych od 1 maja 2007 r. maksymalna kwota dopłat, określona w umowie kredytu, może zostać zwiększona, o ile nie spowoduje to przekroczenia łącznej wysokości pomocy, tzw. intensywności pomocy.

Zwiększenie maksymalnej kwoty dopłat nie dotyczy kredytów z dopłatą do oprocentowania stosowaną na zasadach pomocy de minimis.

Dodatkowo, w związku z wprowadzeniem ograniczeń handlowych wynikających z embarga handlowego nałożonego przez Rosję lub mogących pojawić się innych ograniczeń w handlu, wprowadzona została ostatnio możliwość zawieszenia przez bank, na wniosek kredytobiorcy zawierający uzasadnienie, spłaty rat kapitału kredytu.

Wówczas spłata oprocentowania kredytu za kredytobiorcę jest dokonywana przez Agencję przez okres nie dłuższy niż 2 lata, licząc od dnia zawieszenia przez bank spłaty rat kapitału kredytu. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM