ANR i KRIR zawarły porozumienie

$data.author.description Autor: www.farmer.pl 23 stycznia 2015 12:23

Leszek Świętochowski prezes Agencji Nieruchomości Rolnych i Wiktor Szmulewicz prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych ustalili i podpisali dokument regulujący zasady współpracy między Krajową Radą Izb Rolniczych i Agencją Nieruchomości Rolnych - informuje www.farmer.pl.

Strony wyraziły wolę współpracy przy realizacji zadań Agencji związanych z prywatyzacją nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w zakresie konsultowania, zasięgania opinii oraz uzgadniania z izbami rolniczymi kwestii dotyczących procedur sprzedaży nieruchomości z Zasobu.

Za najważniejsze z nich uznano:

●konsultowanie przez ANR z KRIR istotnych zmian w procedurach sprzedaży nieruchomości Zasobu;

●zasięganie przez ANR opinii izb rolniczych dotyczących przedmiotu sprzedaży w przypadkach, gdy powierzchnia zabudowanej nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu przekracza 100 ha; 

●uzgadnianie z izbami rolniczymi powierzchni wystawianych do przetargów na sprzedaż nieruchomości rolnych niezabudowanych większych niż 150 proc. średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach lub średniej krajowej w roku poprzednim ogłaszanej przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 

●uzgadnianie z izbami rolniczymi przeznaczania do sprzedaży w trybie przetargów nieograniczonych nieruchomości rolnych o powierzchni od 1 do 5 ha; 

●występowanie przez ANR do izb rolniczych o wydelegowanie osób do uczestnictwa w komisjach przetargowych w przypadku organizowania przetargów ograniczonych dla osób zamierzających utworzyć bądź powiększyć gospodarstwa rodzinne; 

●odstępowanie przez ANR od przeprowadzenia przetargu ograniczonego na wniosek upoważnionego przez izbę rolniczą członka komisji albo po zgłoszeniu sprzeciwu izby rolniczej, w związku z uzasadnionymi wątpliwościami odnośnie osób mających uczestniczyć w przetargu; 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM