„Powrót do natury” staje się koniecznością – wywiad z właścicielem Gospodarstwa Kulturowego BioDar

Autor: Albert Katana/ www.sadyogrody.pl 14 marca 2018 11:15

„Powrót do natury” staje się koniecznością – wywiad z właścicielem Gospodarstwa Kulturowego BioDar mgr inż Ryszard Flaga z Gospodarstwa Kulturowego BioDar

Gospodarstwo Kulturowe BioDar działa na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, a jednym z podstawowych celów pozostaje zachowanie różnorodności biologicznej i hodowla organizmów pożytecznych możliwych do zastosowania w rolnictwie i ogrodnictwie. Nie ma lepszych rozwiązań niż naturalne, które zostały przetestowane przez tysiące lat – mówi w wywiadzie dla serwisu www.sadyogrody.pl mgr inż Ryszard Flaga z Gospodarstwa Kulturowego BioDar.

Korzystamy z bogatego dorobku naukowego Instytutu Dziedzictwa Wsi i Regionów, współpracujemy z organizacjami pozarządowymi. Od 1989 roku realizujemy program wdrażania do praktyki ogrodniczej trzmieli i pszczół samotnic gniazdujących kolonijnie, i od tego okresu firma prowadzi własną hodowlę pszczół samotnic na skalę komercyjną. Gospodarstwo prowadzi również kolekcje zachowawcze roślin uprawnych o wysokiej wartości biologicznej (historyczne odmiany roślin rolniczych, warzywniczych i sadowniczych). We współpracujących gospodarstwach ekologicznych nadzoruje także kolekcje roślin leczniczych, zielarskich i miododajnych. Podobne prace są prowadzone dla ochrony roślin rzadkich i zagrożonych wyginięciem.


BioDar specjalizuje się w komercyjnej hodowli murarek ogrodowych. Dlaczego akurat te owady, a nie pszczoły miodne?

Wykorzystanie różnych gatunków pszczół do zapylania upraw daje więcej możliwości. Zaletą murarki ogrodowej w porównaniu do pszczoły miodnej jest brak koniecznych prac związanych z prowadzeniem hodowli od wiosny do późnej jesieni. Wyjmowanie kokonów z gniazd w celu oczyszczenia populacji z pasożytów jest przeprowadzane w okresie zimowym, kiedy zajęcia w sadach jest niewiele. Dr Stanisław Flaga od prawie 30 lat prowadzi i nadzoruje w ramach Gospodarstwa BioDar różne prace mające na celu opracowanie metod hodowli gatunków pszczół miesiarkowatych i porobnicowatych, tak żeby można było je wykorzystać jako wyspecjalizowane zapylacze roślin rolniczych, warzywniczych, zielarskich i ozdobnych. W przypadku murarki ogrodowej przetestowanych zostało wiele różnych typów gniazd. W końcu udało się znaleźć takie rozwiązanie, które pozwala na masową hodowlę tego gatunku przy minimalnym nakładzie pracy i możliwości prowadzenia chowu w oparciu o to samo oprzyrządowanie, przez wiele lat. Obecnie gniazda te są podstawowym elementem Systemu BioDar do hodowli murarki ogrodowej.

Murarka i trzmiel są już wykorzystywane do prac przy produkcji sadowniczo-warzywniczej. To symptom „powrotu do natury” czy czysta kalkulacja?

I to, i to. Zwiększenie plonów z upraw i poprawa ich jakości dzięki lepszemu zapyleniu oczywiście wpływa na opłacalność inwestycji, co dla wielu osób jest decydującym argumentem na wprowadzenie pszczół na plantację. Dawniej owadów było o wiele więcej i przeważały uprawy małopowierzchniowe, dzięki czemu owady miały łatwiejszy dostęp do różnych źródeł pokarmu – roślin uprawnych i dziko rosnących. Obecnie, ze względu na stopniowy wzrost powierzchni monokultur, pszczołowate mają utrudniony dostęp do pokarmu. Jeśli plantacje kwitną przez 2 – 3 tygodnie, to po tym okresie pszczoły muszą szukać pokarmu gdzie indziej. A jeśli w dodatku wszystkie dziko rosnące rośliny są zwalczane preparatami chwastobójczymi, to pszczoły na plantacji nie mają szans na przeżycie. Do tego dochodzą szkody wyrządzane przez insektycydy, do których zalicza się na przykład zamieranie larw pszczół w gniazdach po zjedzeniu zatrutego pyłku. W tej sytuacji „powrót do natury” staje się koniecznością. Nie ma lepszych rozwiązań niż naturalne, które zostały przetestowane przez tysiące lat.

WIĘCEJ NA TEMAT

OWOCE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM