Ocena odmian truskawki hodowli IO w Skierniewicach

Autor: www.sadyogrody.pl 19 kwietnia 2017 09:10

Ocena odmian truskawki hodowli IO w Skierniewicach fot. shutterstock.com

Podczas tegorocznej ogólnopolskiej konferencji "Rośliny Jagodowe 2017" mgr inż. Józef Perczak z Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych omówił najnowsze wyniki badań dotyczące oceny plonowania wybranych odmian truskawki i maliny właściwej pochodzące z hodowli Instytutu Ogrodnictwa.

Mgr Perczak zaznaczył, że w Krajowym Rejestrze w okresie do połowy marca br. znajduje się 49 zarejestrowanych odmian truskawki – 45 tradycyjnie owocujących i tylko 4 odmiany powtarzające owocowanie. W roku 2016 zostały zarejestrowane 4 odmiany truskawki, natomiast w 2017 jedna - 'Panvik' (d.T-04048-01).

Wartość użytkową odmian zarejestrowanych w roku 2016 badano w latach 2014–2015 w trzech stacjach doświadczalnych oceny odmian – w Bobrownikach, Karżniczce, oraz w Masłowicach. Natomiast odmiany maliny właściwej oceniano w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach, w Masłowicach oraz w Bobrownikach.

Spośród badanych odmian truskawki najwcześniej dojrzewały owoce 'Honeoye' i 'Elsanta'. W przypadku truskawki 'Pink Rosa' zaobserowano maksymalny wysyp plonowania nieco później od odmian wzorcowych ('Honeoye' i 'Elsanta' i 'Polka') w Masłowicach i Bobrownikach, pomimo iż została zakwalifikowana do odmian z grupy średnio wczesnych. W Bobrownikach i Karżniczce odmiana 'Pink Rosa' plonowała najlepiej, zaś nieco słabiej w Masłowicach.

Owoce odmiany 'Panvik' w Bobrownikach dojrzewały w podobnym terminie jak odmiany 'Florence'. W Masłowicach z kolei nieco później od odmian 'Panon' i 'Florence', a w Karżniczce podobnie jak truskawki odmiany 'Panon', ale we wcześniejszym terminie od 'Florence'. Najwyższą plennością we wszystkich trzech stacjach doświadczalnych charakteryzowała się odmiana 'Panon'.

Odmiana 'Panvik' pod względem plenności nie przewyższała odmian wzorcowych, jedynie w Masłowicach dorównywała odmianie 'Florence' i plonowała minimalnie niżej od odmiany 'Panon'. Udział plonu handlowego w plonie ogólnym był wysoki u wszystkich badanych odmian. Natomiast udział wyboru extra w plonie handlowym odmiany 'Panvik' był średni, zbliżony do odmiany 'Florence', a odmiana 'Panon' cechowała się najniższym udziałem owoców w wyborze extra.

Mgr Józef Perczak dodał, że aktualnie w Krajowym Rejestrze znajdują się 22 odmiany maliny właściwej (w tym 10 tradycyjnych i 12 powtarzających owocowanie). W 2016 roku do KR wpisano dwie nowe polskie odmiany maliny właściwej 'Radziejowa' (d.01162) i 'Sokolica' (d.02332), natomiast w roku ubiegłym wpisano dwie maliny powtarzające owocowanie 'Poemat' (d.07544) oraz 'Polonez' (d.03071).

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

OWOCE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM