Łączne zbiory owoców jagodowych wyniosły 579 tys. t w 2016 r.

Autor: www.sadyogrody.pl/GUS 06 czerwca 2017 13:08

Łączne zbiory owoców jagodowych wyniosły 579 tys. t w 2016 r. fot. shutterstock

Łączne zbiory owoców uzyskane z krzewów owocowych i plantacji jagodowych w sadach oraz zbiory truskawek i poziomek gruntowych wyniosły w 2016 r. 579,0 tys. t (były o 14,1% wyższe od łącznych zbiorów uzyskanych z sadów w roku poprzednim i zdecydowanie wyższe w porównaniu do lat wcześniejszych).

Największy wzrost produkcji (sięgający blisko 65%) odnotowano dla malin, które w poprzednim roku bardzo słabo plonowały. W stosunku do roku poprzedniego zanotowano jedynie niewielki spadek produkcji leszczyny oraz truskawek.

Silne mrozy występujące w styczniu, przy braku okrywy śnieżnej, spowodowały uszkodzenia na niektórych plantacjach truskawek, zwłaszcza młodych – nowo założonych. Po zimie, wiele plantacji truskawek było w słabej kondycji, nie tylko z powodu uszkodzeń mrozowych, ale także z powodu suszy, jaka wystąpiła w poprzednim sezonie. Część plantacji została wiosną 2016 r. zaorana. W związku z tym powierzchnia uprawy truskawek była nieco mniejsza niż w roku poprzednim. Wiosenne wznowienie wegetacji truskawek było na ogół opóźnione, a warunki podczas kwitnienia i zawiązywania owoców w większości niesprzyjające. Niedobory wilgoci w glebie oraz wiosenne chłody spowolniły wegetację.

Celem przyspieszenia wzrostu część upraw truskawek została przykryta folią lub włókniną. Z uwagi na skutki suszy oraz skrócony okres głównych zbiorów (spowodowany wystąpieniem wysokich temperatur powietrza w czerwcu) plonowanie truskawek w 2016 r. było nieco niższe, a produkcja mniejsza od uzyskanej w roku poprzednim.

Do szacunku produkcji truskawek i poziomek gruntowych włączono powierzchnię ich uprawy z ogrodów przydomowych (przynależących do gospodarstw rolnych). Nie uwzględniono jedynie niewielkich upraw, które nie spełniały kryteriów obecnie stosowanej definicji gospodarstwa rolnego. Doszacowano natomiast (podobnie jak w roku 2015) na podstawie danych administracyjnych z lat poprzednich, znaczącą powierzchnię ekologicznych plantacji truskawek.

Łączną powierzchnię uprawy truskawek i poziomek  oceniono ostatecznie jako nieco niższą niż w roku 2015, a ich produkcja została oszacowana na 197,0 tys. t, tj. o 3,9% mniej od dość dobrych zbiorów z roku poprzedniego, a plony ocenione zostały na 38,9 dt/ha. Należy jednak podkreślić, że prezentowane plony truskawek są plonami średnimi, uwzględniają wszystkie plantacje, w tym również gorzej plonujące, także plantacje ekologiczne, których udział jest obecnie znaczący, a plonowanie przeważnie
słabsze. Rzeczoznawcy sygnalizują wzrost produkcji truskawek deserowych i wyraźny spadek produkcji tego gatunku owoców do przemysłu.

Zbiory porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) uzyskane z upraw prowadzonych tylko w sadach oceniono na 166,1 tys. t (o 7,7% wyżej niż w roku 2015), w tym porzeczek czarnych na 130,8 tys. t. Plon biologiczny porzeczek w 2016 r. był bardzo wysoki i zbiory mogły być znacznie wyższe, lecz w przypadku porzeczki czarnej o wysokości zbiorów zdecydował przede wszystkim czynnik ekonomiczny. Z uwagi na niską cenę skupu, wielu plantatorów produkujących te owoce z przeznaczeniem do przemysłu, zaniechało zbioru. Plon biologiczny (już trzeci rok z rzędu) nie został zebrany w całości – część owoców pozostała na krzewach. Pomimo powtarzającego się problemu z opłacalnością zbytu porzeczek, nadal jednak obserwuje się duże zainteresowanie uprawą tego gatunku.

Powierzchnia uprawy porzeczek czarnych jest większa, niż w roku poprzednim, natomiast porzeczek kolorowych zmniejszyła się. W sumie areał uprawy porzeczek w sadach (czarnych i kolorowych łącznie) utrzymywał się na poziomie zbliżonym do 2015 r.

W ostatnich latach notuje się także nowe nasadzenia malin, co przyczynia się do osiągania coraz większej produkcji owoców tego gatunku. W 2016 r. zbiory malin (uzyskane z samych tylko sadów) wyniosły według szacunku 129,1 tys. t i były rekordowe (o 64,8% wyższe od bardzo słabych zbiorów 2015 r.).

Produkcję agrestu w sadach oszacowano na ok. 12,5 tys. t, tj. na poziomie wyższym od zbiorów z roku poprzedniego, przy czym było to wynikiem zarówno wzrostu powierzchni uprawy w sadach, jak i wzrostem plonowania.

Łączne zbiory pozostałych owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych prowadzonych w sadach zostały ocenione na 74,4 tys. t, tj. o około 26% więcej w stosunku do roku 2015. W porównaniu z rokiem 2015 zanotowano znaczne zwiększenie powierzchni uprawy borówki wysokiej oraz aronii, a także nowych gatunków wprowadzanych do uprawy w ostatnich latach, takich jak np. jagoda kamczacka.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

OWOCE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM