KSPCP: To MRiRW jest winne słabej pozycji rynkowej producentów porzeczek

Autor: www.sadyogrody.pl/KSPCP 07 września 2015 13:26

KSPCP: To MRiRW jest winne słabej pozycji rynkowej producentów porzeczek Dopłata za poniesione straty w wysokości 600 zł do hektara uprawy według zarządu stowarzyszenia nie jest rozwiązaniem problemu/ fot. shutterstock

- To MRiRW w większym stopniu niż plantatorzy jest winne słabej pozycji rynkowej producentów, wypłacając już drugi rok z kolei zapomogi, zamiast tworzyć instrumenty finansowe do kompleksowego uregulowania rynku porzeczkowego – twierdzą przedstawiciele Krajowego Stowarzyszenia Plantatorów Czarnej Porzeczki.

KSPCP proponowało Panu Ministrowi Markowi Sawickiemu odstąpienie od pomysłu wypłacenia producentom porzeczki kwoty 600 zł do 1 ha plantacji owocujących  w ramach pomocy z powodu bardzo niskich cen, a przeznaczone na ten cel środki  skierować na dopłaty do likwidacji (częściowej lub całkowitej) plantacji porzeczek w gospodarstwach, które chciałyby z takiej formy wsparcia skorzystać.

- MRiRW propozycję naszą odrzuciło, pomimo tego że to rozwiązanie dawało szansę na stabilizację w produkcji tego owocu, a przeznaczone przez Ministerstwo w projekcie Rozporządzenia Rady Ministrów w tej sprawie środki w wysokości 21,6 mln zł nie będą całkowicie wykorzystane, ponieważ aktualny sposób podziału pomocy de minimis polegający na limicie równowartości 15 tys. € ( w przeliczeniu 60000,00) na 1 gospodarstwo raz na 3 lata, bez względu na jego wielkość, jest absurdalny – twierdzi zarząd stowarzyszenia.

Według zarządu KSPCP, gospodarstwa małe, w tym przypadku produkujące owoce porzeczki (w przedziale do 5 ha, a jest ich ok. 94 proc. w ogólnej ilości producentów), nigdy tego 3-letniego limitu nie wykorzystają, natomiast część gospodarstw średnich i wszystkie duże nie otrzymają tych 600,00 zł do 1 ha upraw, ponieważ wspomniany limit już dawno wykorzystały. - A to właśnie ci producenci ponieśli w roku ubiegłym i bieżącym największe straty finansowe. Nasze monity w tej sprawie są jak dotychczas głosem „wołającego na puszczy”, a nasze spotkanie z Panem Ministrem w dniu 23 lipca b.r. było tylko przykrywką dla wcześniej podjętych decyzji w sprawie formy i wysokości pomocy – dodają władze stowarzyszenia.

- Przedstawiona przez nas propozycja dotycząca wystąpienia przez MRiRW do UE o zniesienie limitu na 1 gospodarstwo, a pozostawienia tylko limitu krajowego, co pozwoliłoby na bardziej racjonalny i sprawiedliwy podział tych środków pomocowych pozostaje jak dotąd bez odpowiedzi – zaznaczają.

Dopłata za poniesione straty w wysokości 600 zł do hektara uprawy według zarządu stowarzyszenia nie jest rozwiązaniem problemu. - To takie właśnie działanie nie zachęca producentów do organizowania się i tworzenia znaczącej pozycji rynkowej, ponieważ Ministerstwo swoimi doraźnymi wsparciami finansowymi  rozbudza nadzieję producentów na podobną pomoc w latach następnych – czytamy w oświadczeniu KSPCP.

- Sytuacja ta jest "wodą na młyn" dla zakładów przemysłu przetwórczego, ponieważ zarówno z jedyną istniejąca Krajową Organizacją Producencką (KSPCP) czy też grupami producenckimi nie chcą oni podpisać umów kontraktacyjnych na dostawę owoców w cenach opłacalnych, bowiem znaczącą część potrzebnego im surowca są w stanie zakupić w bardzo niskiej cenie od rozdrobnionych producentów, dla których niejednokrotnie uprawa porzeczki czarnej jest zajęciem dodatkowym i którzy to z racji posiadania innych dochodów są w stanie przetrwać nawet długie okresy bardzo niskich cen – apeluje zarząd.

WIĘCEJ NA TEMAT

OWOCE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM