Analityk IERiGŻ: Ceny jabłek o 59% niższe niż rok wcześniej, zapasy - większe o 84,1%sadyogrody.pl/IERiGŻ - 12 marca 2019 09:26


- Ceny oferowane za jabłka w lutym 2019 r., w porównaniu z lutym 2018 r., na rynkach hurtowych były średnio niższe o 56%, a w spółdzielniach ogrodniczych i w firmach eksportujących o 59%. Do tak dużego spadku cen przyczyniły się duże zapasy jabłek w Polsce, które wg WAPA na dzień 1 lutego 2019 r. wynosiły 1 215 tys. t, wobec 660 tys. t w 2018 r. (większe o 84,1%) - informuje Irena Strojewska, analityk z IERiGŻ.

- Zakłady przetwórcze, z powodu wysokiej podaży surowca, za jabłka do tłoczenia płaciły 0,36 zł/kg (mniej o 52% niż w lutym poprzedniego roku). W lutym 2019 r., w porównaniu ze styczniem 2019 r., przeciętne ceny jabłek oferowane przez firmy eksportujące zwiększyły się o 6%, na rynkach hurtowych o 5%, a w skupie prowadzonym przez spółdzielnie ogrodnicze obniżyły się o 1%. W zakładach przetwórczych ceny skupu oferowane za jabłka do tłoczenia, w porównywanych miesiącach wzrosły o 9% - czytamy w raporcie IERiGŻ.

Gruszki w spółdzielniach ogrodniczych potaniały o 40%, a w hurcie o 17%. Na rynku hurtowym obniżyły się też ceny winogron (o 23%), mandarynek i bananów (po 21%) oraz cytryn (o 7%). Droższe były jedynie pomarańcze (o 10%).. Gruszki podrożały w skupie prowadzonym w spółdzielniach ogrodniczych o 7%, w hurcie o 4%, a w skupie realizowanym przez firmy eksportujące nie zmieniły się.

Na rynku hurtowym wzrosły ceny bananów (o 7%) i mandarynek (o 2%). Potaniały natomiast winogrona (o 4%), cytryny (o 3%) oraz pomarańcze (o 1%). Ceny detaliczne owoców i ich przetworów w 2018 r., w relacji do 2017 r., nieznacznie się obniżyły (średnio o 0,1%), przy wzroście cen żywności i napojów bezalkoholowych o 2,6%.

Potaniały owoce pestkowe (o 3,1%), owoce jagodowe (o 2,9%), owoce cytrusowe (2,3%) i przetwory owocowe (o 1,0%). Wyższe były natomiast przeciętne ceny jabłek (o 8,0%), owoców mrożonych (o 5,4%), owoców suszonych i orzechów (o 1,8%) oraz bananów (o 0,5%).

- W średnich i dużych firmach w grudniu 2018 r., w porównaniu do grudnia 2017 r., produkcja soków zagęszczonych wzrosła dziesięciokrotnie, a pitnych soków owocowych i owocowo-warzywnych zmniejszyła się o 3%. Zmniejszyła się produkcja soków pitnych tłoczonych z jabłek (o 4%), a także pozostałych soków warzywnych, owocowych i owocowo-warzywnych (o 3%), a zwiększyła się wyciskanych z owoców cytrusowych (o 1%). Wzrosła produkcja owoców mrożonych (o 37%) oraz kompotów i owoców pasteryzowanych (o 15%). Zmniejszyła się jedynie produkcja dżemów (o 14%). W 2018 r. produkcja soków owocowych i owocowo- -warzywnych zwiększyła się w relacji do 2017 r. o 5% do 802,2 tys. t. - podaje Irena Strojewska, analityk z IERiGŻ.

Większa była produkcja soków wyciskanych z owoców cytrusowych (o 19%), a także pozostałych soków warzywnych, owocowych i owocowo-warzywnych (o 4%), a obniżyła się jedynie produkcja soków tłoczonych z jabłek (o 2%). Produkcja soków zagęszczonych wzrosła o 146%, owoców mrożonych po 11%, kompotów i owoców pasteryzowanych o 9%, a dżemów o 8%.

- Wolumen eksportu owoców świeżych w grudniu 2018 r. wobec grudnia 2017 r. był większy o 21%, a przetworów owocowych o 10%. Eksport owoców świeżych zwiększył się głównie z powodu większej sprzedaży jabłek (o 24%), a przetworów w wyniku wzrostu sprzedaży zagęszczonego soku jabłkowego (o 55%). Wartość eksportu owoców świeżych, z powodu ich bardzo niskich cen, obniżyła się o 3% do 47,6 mln EUR, a przetworów w wyniku niskich cen surowca o 11,0% do 85,5 mln EUR - czytamy w raporcie.

Import owoców świeżych nie zmienił się i wyniósł w grudniu 2018 r. podobnie jak przed rokiem 164,9 tys. t. Zmniejszyły się głównie zakupy owoców cytrusowych (o 7%), a zwiększyły bananów (o 28%). Przywóz przetworów obniżył się o 20% (do 32,5 tys. t), w wyniku mniejszego importu zagęszczonych soków (o 37%). W grudniu 2018 r. ujemne saldo handlu owocami i ich przetworami wyniosło 63,1 mln EUR, wobec ujemnego 69,1 mln EUR w grudniu poprzedniego roku. W 2018 r. ujemne saldo handlu owocami i ich przetworami wyniosło 327,6 mln EUR, wobec ujemnego 393,9 mln EUR w poprzednim roku. Wartość eksportu zwiększyła się o 4% i wyniosła 1 941,9 mln EUR, a importu nie zmieniła się i pozostała na poziomie 2 269,5 mln EUR.