Aby polskie jabłka były konkurencyjne, trzeba poprawić ich jakośćwww.sadyogrody.pl - 02 lutego 2017 07:37


- Miniony rok był dla Polski, czołowego producenta jabłek w Europie, kolejnym rokiem trudnym. Przy rekordowych zbiorach, które oscylowały w okolicach 4 mln ton należało poszukać rozwiązań mających wpływ na rynek zbytu tych owoców. W efekcie tych zakrojonych na szeroką skalę działań nasze jabłka coraz częściej trafiają do odbiorców z krajów Afryki i Azji, podbijając tamtejsze rynki – mówił prof. dr hab. Wiesław Bielawski, rektor SGGW w Warszawie, podczas otwarcia XIII Międzynarodowych Targów Agrotechniki Sadowniczej FruitPro.

- Aby jednak nasze jabłka były konkurencyjne na rynkach światowych należy zwrócić szczególną uwagę na poprawę jakości eksportowanych owoców. Nałożone na Polskę embargo było też dobrym momentem, by zastanowić się nad możliwością różnorodnego zastosowania jabłek. Dużą szanse i zbyt daje, bowiem wykorzystanie ich do produkcji różnego rodzaju przetworów, czy wciąż mało jeszcze popularnego cydru – mówił prof. Bielawski.

- Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPro są dowodem na to, że mimo problemów związanych z embargiem, środowisko sadowników dokłada wszelkich starań, by uzyskana w świecie wysoka pozycja producenta i eksportera jabłek została utrzymana – dodał prof. dr hab. Wiesław Bielawski.