Ubezpieczenia eksportu owoców i warzyw. Czy to się opłaca?

Autor: Aneta Gwara/www.sadyogrody.pl 12 stycznia 2017 10:09

Ubezpieczenia eksportu owoców i warzyw. Czy to się opłaca? Sytuacja na rynku owoców i warzyw zmusiła całą branżę do poszukiwania nowych rynków zbytu. Nie jest to łatwy i szybki proces, jednak już w zeszłym roku udało się otworzyć nowe takie rynki jak Chiny czy Wietnam. / fot. shutterstock

Sytuacja na rynku owoców i warzyw zmusiła całą branżę do poszukiwania nowych rynków zbytu. Nie jest to łatwy i szybki proces, jednak już w zeszłym roku udało się otworzyć nowe takie rynki jak Chiny czy Wietnam. O ubezpieczeniach i ryzyku wiążącym się z wysyłkami owoców i warzyw na dalekie rynki rozmawiamy z Katarzyną Jedlińską, rzecznikiem prasowym Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

Na jakiej zasadzie ubezpieczane są wysyłki warzyw i owoców?

Przede wszystkim zasady ubezpieczenia należności krajowych i zagranicznych są identyczne. Wysyłki warzyw i owoców co do zasady są ubezpieczane na podobnych warunkach jak inne produkty. Ubezpieczając należności klientów KUKE nie stosuje żadnych dodatkowych klauzul ani restrykcyjnych zapisów. Jednym z najważniejszych elementów wpływających na decyzję Korporacji odnośnie możliwości ubezpieczenia jest - tak jak w przypadku wszelkich innych oferowanych ubezpieczeń - możliwość dokonania oceny zdolności kredytowej podmiotu importującego towary z Polski. Jeśli na podstawie dostępnych informacji, dokonanie pozytywnej oceny zdolności kredytowej importera jest możliwe, korporacja zwykle akceptuje ryzyko transakcji bez zastrzeżeń.

Jakie są powody dla których przedsiębiorcy decydują się na ubezpieczanie transakcji? 

Powody dla których przedsiębiorcy z sektora warzyw i owoców decydują się na ubezpieczanie transakcji są bardzo różne. Czasem chodzi o to, aby mieć zapewnione nie tylko odszkodowanie w przypadku braku płatności ze strony kontrahenta, profesjonalne sprawdzenie rzetelności partnerów handlowych oraz windykację należności przez instytucję finansową. Czasami jednak ważne są inne czynniki. W wielu przypadkach polisa może stanowić doskonałe zabezpieczenie finansowania, zwłaszcza gdy zdolność kredytowa przedsiębiorcy nie jest dla banku akceptowalna. Dodatkowo coraz więcej firm traktuje zabezpieczenie transakcji jako niezbędny element kompleksowego zarządzania należnościami.

Nasi klienci mogą skorzystać z gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń krótkoterminowych należności Polisa na Wschód. Ochrona w tym wypadku udzielana jest transakcjom dotyczącym eksportu dóbr konsumpcyjnych na rynki podwyższonego ryzyka o okresie spłaty poniżej 2 lat, (ubezpieczenie od tzw. ryzyka nierynkowego). Oferujemy im również ubezpieczenie należności (Pakiet) krajowych i eksportowych, do krajów, w których sytuacja polityczna i gospodarcza oceniana jest jako stabilna. Ochroną ubezpieczeniową w obydwu przypadkach jest objęte zarówno ryzyko polityczne w kraju eksportu, jak i ryzyko handlowe. Polisa na Wschód zabezpiecza transakcje także przed ryzykiem siły wyższej (np. wybuch wojny, huragany i wiele więcej).

Zainteresowaniem cieszy się Europolisa, wystandaryzowany produkt dla najmniejszych firm sprzedających w kraju lub w obszarze europejskim. Daje ona możliwość ubezpieczenia pojedynczych kontrahentów lub nawet pojedynczych transakcji, podczas gdy ubezpieczyciele z założenia wymagają ubezpieczenia całej sprzedaży firmy. Dodatkowo Europolisa to minimum obowiązków małych firm przy zachowaniu optymalnego poziomu ochrony ubezpieczeniowej. Klient wykupuje zatem wartość limitu kredytowego dla każdego z kontrahentów, którego pragnie oddać w ręce ubezpieczyciela a w przypadku braku zapłaty w terminie zgłasza ten fakt KUKE.

WIĘCEJ NA TEMAT

LOGISTYKA I OPAKOWANIA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM