PIORiN przypomina o wymaganiach w imporcie dla opakowań drewnianych

Autor: www.sadyogrody.pl/PIORIN 08 kwietnia 2016 15:55

PIORiN przypomina o wymaganiach w imporcie dla opakowań drewnianych Jednocześnie informujemy, że w ostatnim czasie zanotowano zwiększoną liczbę zakwestionowanych przesyłek, których powodem był brak lub niewłaściwe oznakowanie opakowań drewnianych / fot. shutterstock

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że w przypadku importu towarów w tym innych niż roślinne, z towarzyszeniem opakowań drewnianych, muszą być spełnione wymagania specjalne w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych.

Treść rozporządzenia o organizmach kwarantannowych: 

http://piorin.gov.pl/prawo/rozporzadzenia/nadzor-fitosanitarny/

Zgodnie z ww. wymaganiami opakowania drewniane powinny zostać poddane:

- jednemu z zabiegów, określonych w załączniku Nr 1 do Standardu ISPM Nr 15:  http://piorin.gov.pl/prawo/miedzynarodowe-standardy-dla-srodkow-fitosanitarnych/

- opatrzone znakiem zgodnym z załącznikiem II do Międzynarodowego Standardu w zakresie Środków Fitosanitarnych Nr 15, potwierdzającym wykonanie ww. zabiegu.

- Informujemy, że w ostatnim czasie zanotowano zwiększoną liczbę zakwestionowanych przesyłek, których powodem był brak lub niewłaściwe oznakowanie opakowań drewnianych, które towarzyszyły importowanym towarom. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy przesyłki z przeznaczeniem do Polski były wprowadzane przez granicę innych państw członkowskich Unii Europejskiej (np. Federacja Rosyjska – (Białoruś) – Litwa, Federacja Rosyjska – Estonia) - czytamy na stronie PIORiN.

Niespełnienie przedmiotowych wymagań, może narażać importerów na brak możliwości wprowadzenia przesyłki na terytorium Unii Europejskiej.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

LOGISTYKA I OPAKOWANIA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM