Jak logować się po e-wniosek o dopłaty?

$data.author.description Autor: Farmer.pl 15 marca 2017 15:16

Jak logować się po e-wniosek o dopłaty? fot. shutterstock

Logowanie się w systemie ARiMR ma charakter poufny. Należy zatem wybrać taki sposób dostępu, który zapewni ochronę konta - informuje famer.pl.

Wnioski mogą zostać złożone za pomocą formularza po nadaniu wnioskodawcy kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji. Kod dostępu jest generowany automatycznie po złożeniu przez wnioskodawcę, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Agencji, wniosku o jego nadanie.

We wniosku o nadanie kodu dostępu trzeba podać:

1) numer identyfikacyjny producenta nadawany mu zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807 i 1419, z 2016 r. poz. 1605 oraz z 2017 r. poz. 5), który stanowi jednocześnie jego login do systemu teleinformatycznego Agencji;

2) 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego albo numeru rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej znajdującego się w ewidencji producentów, o której mowa w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) kwotę środków finansowych wypłaconą przez Agencję jako ostatnią w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o nadanie kodu dostępu, a w przypadku gdy w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o nadanie kodu dostępu, Agencja nie wypłaciła wnioskodawcy środków finansowych, wnioskodawca wpisuje cyfrę zero.

Login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nadane wnioskodawcy na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność i mogą być używane do składania wniosków.

Więcej na www.farmer.pl

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

LOGISTYKA I OPAKOWANIA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM