Znamy już warunki eksportu jabłek do Kanady

Autor: Agnieszka Kotwica / sadyogrody 14 stycznia 2015 12:53

Znamy już warunki eksportu jabłek do Kanady fot. shutterstock.com

Eksportowane z Polski owoce będą podlegały kontroli Kanadyjskiej Agencji ds. Inspekcji Żywności (CFIA). Jakie wymagania należy spełniać przy eksporcie polskich jabłek do Kanady?

W ostatnim czasie wiele mówi się o nowych rynkach zbytu, które mogą być szansą dla polskich sadowników. Wśród krajów, które mogą przyjąć nasze jabłka są m.in. Kanada, USA, Meksyk oraz Indie. Kraje te różnią się jednak wymaganiami jakościowymi co do produktów rolnych oraz przepisami regulującymi wwóz produktów na terytorium tamtejszych państw.

23 października 2014 r. służba fitosanitarna Kanady, poinformowała Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa o udzielaniu zezwolenia na wwóz świeżych jabłek z Polski do Kanady, na zasadach okresu próbnego. W trakcie tego okresu, wszystkie przesyłki polskich jabłek będą także poddawane ponownej kontroli w Kanadzie, przez tamtejszą służbę ochrony roślin. Ponadto, strona kanadyjska zastrzegła, że w przypadku wystąpienia nieprawidłowości przy eksporcie (stwierdzenie niezgodności z przepisami fitosanitarnymi Kanady), może zawiesić zezwolenie na obrót ww. asortymentem.

Służba kanadyjska poinformowała o wymaganiach, które będą musiały być spełnione, w przypadku eksportu jabłek z Polski do Kanady.

Warunki konieczne do spełnienia, to m.in.:

- uzyskanie przez kanadyjskiego importera zezwolenia importowego na wwóz jabłek z Polski na terytorium Kanady,

- wyprodukowanie owoców jabłek w oparciu o System Integrowanej Produkcji,

- wdrożenie procesów gwarantujących spełnienie wymagań fitosanitarnych Kanady, przez podmioty zaangażowane w produkcję, sortowanie, pakowanie oraz  transport ww. asortymentu,

- zagwarantowanie przez zaangażowane podmioty, możliwości śledzenia pochodzenia eksportowanego materiału, na każdym etapie produkcji, sortowania, pakowania i transportu (tak, aby istniała możliwość ewentualnego prześledzenia przesyłki niezgodnej z przepisami).

Kanadyjskie przepisy odnoszą się także do wosków używanych dla owoców i warzyw. Istnieje wiele rodzajów powłok ochronnych stosowanych do pokrywania powierzchni płodów rolnych. W Kanadzie składniki powłok nie są regulowane jako dodatki do żywności (z wyjątkiem oleju mineralnego, parafiny i wazeliny). Produkty te muszą być więc zgodne z kanadyjskimi przepisami i być dopuszczone do stosowania w Kanadzie.

Przepisy te dotyczą m. in. alergenów, które mogą być obecne w powłokach owoców. Producenci mają obowiązek zapewnić, że ich produkty nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów i w związku z tym wszelkie produkty mogące powodować alergie muszą być oznaczone.

Ponadto powszechne nazwy skrobi, skrobi modyfikowanej, hydrolizowanego białka roślinnego i lecytyny także muszą być oznaczone w celu zapewnienia informacji odnośnie źródła, z których te substancje pochodzą (na przykład skrobia pszeniczna).

Restrykcyjne są także przepisy odnośnie materiałów do pakowania wykonanych z drewna.

Jak możemy przeczytać na stronie internetowej Canadian Food Inspection Agency zgodnie z prawem kanadyjskim (Dyrektywa nr D-98-08: Entry Requirements for Wood Packaging Materials Produced in All Areas Other than the Continental United States), nieprzetworzone materiały do pakowania wykonane z drewna (np. palety drewniane, na których zapakowane są towary) mogą zostać wpuszczone do Kanady pod warunkiem, że materiał został poddany obróbce przez jedną z dopuszczonych przez stronę kanadyjską metod.

WIĘCEJ NA TEMAT

HANDEL I DYSTRYBUCJA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM