Ziemniaki będą znakowane flagą kraju, z którego pochodząwww.sadyogrody.pl/ MRiRW - 19 kwietnia 2019 14:41


Rozporządzenie zmieniające przepisy w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych zostało przekazane do publikacji. Celem nowelizacji jest udostępnienie konsumentom informacji o państwie pochodzenia ziemniaków dostępnych w obrocie detalicznym - informuje MRiRW.

Informacji wskazującej państwo pochodzenia będzie towarzyszyć wizerunek flagi tego państwa.

Informacja będzie wymagana zarówno w przypadku ziemniaków pakowanych (z wyłączeniem tych których opakowania oznakowano logo „Produkt polski”) jak i sprzedawanych „na wagę”.

Rozporządzenie zostało przygotowane w porozumieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Ministrem Zdrowia. Minister Jan Krzysztof Ardanowski podpisał je 12 kwietnia i następnie przekazał do podpisu Ministerstwa Zdrowia.