W jaki sposób kupujemy owoce i warzywa - raport

Autor: www.sadyogrody.pl 10 maja 2016 15:32

W jaki sposób kupujemy owoce i warzywa - raport fot. shutterstock

- 53 proc. konsumentów deklaruje, że podstawowym czynnikiem wyboru owoców i warzyw świeżych jest ich niska cena. Kolejnym ważnym kryterium, którym kierują się kupujący owoce i warzywa, jest ich polskie pochodzenie - wynika z raportu „Zmiany preferencji Polaków w zakresie konsumpcji żywności” przygotowanego przez Bank BGŻ BNP Paribas we współpracy z firmą badawczą GfK.

Dla 53 proc. konsumentów podstawowym czynnikiem wyboru owoców i warzyw świeżych jest ich niska cena. W porównaniu z pozostałymi kategoriami żywnościowymi jest ona jednak mniej znaczącym czynnikiem. Różnice te widać szczególnie w grupie gospodarstw domowych o najniższych dochodach (poniżej 2 tys. zł), gdzie ma ona znaczenie „tylko” dla 54 proc. respondentów (dla żywności ogółem było to średnio 63 proc. wskazań w grupie gospodarstw domowych o dochodzie mniejszym niż 2 tys. zł). Wyniki te zróżnicowane są prawdopodobnie ze względu na dysproporcje względem rodzaju nabywanych owoców i warzyw. Wśród nich znajdują się te bardziej podstawowe (warzywa tradycyjne), w przypadku których czynnik ceny jest mniej znaczący, i dobra wyższego rzędu, charakteryzujące się wyższą elastycznością dochodową, chętniej nabywane przez konsumentów bardziej zamożnych.

- Drugim ważnym kryterium, którym kierują się kupujący owoce i warzywa, jest ich polskie pochodzenie. Badania GfK CAPIBUS wskazują, że w przypadku owoców i warzyw świeżych jest to czynnik istotny dla 41 proc. respondentów, czyli nieznacznie więcej niż średnio w badanych kategoriach żywnościowych (38proc.). Patrząc jednak na strukturę spożycia, w której udział stanowią owoce i warzywa importowane, oczywistym jest, że odchylenie od średniej nie jest aż tak zauważalne. Biorąc pod uwagę produkty o nieskoncentrowanej geograficznie produkcji, znaczenie tej cechy wzrasta. Dla kupujących jabłka pochodzenie krajowe owoców jest ważnym kryterium wyboru dla 47 proc. respondentów, co jest jednym z najwyższych wskazań wśród badanych kategorii żywnościowych. Kwestia ta jest coraz bardziej zauważalna przez producentów, podkreślających polskie pochodzenie owoców i warzyw w różnego rodzaju kampaniach promocyjnych (np. kampanie „Jem, bo polskie”) - czytamy w raporcie.

Cechą wyboru, która odróżnia owoce i warzywa świeże od pozostałych kategorii, jest również atrakcyjny wygląd produktu. Na istotność tego kryterium wskazało 32 proc. respondentów przy średniej wskazań dla wszystkich kategorii żywnościowych wynoszącej około 20 proc. Co więcej, dla 41 proc. respondentów jest to ważny czynnik kształtowania jakości produktu, poza jego polskim pochodzeniem, a także świeżością, która w przypadku owoców i warzyw, w porównaniu z innymi kategoriami produktów żywnościowych, może mieć charakter bardziej standardowy. Stąd też prawdopodobne są dalsze zmiany w kierunku oferowania odmian owoców i warzyw bardziej atrakcyjnych pod względem koloru czy też wielkości, a także produktów pakowanych. Atrakcyjny wygląd produktu jest również znacznie ważniejszą kwestią niż tradycyjny gatunek owoców. Według GfK CAPIBUS tradycyjny gatunek/receptura jest ważny tylko dla 15 proc. ankietowanych przy średniej wskazań dla wszystkich kategorii żywnościowych wynoszącej blisko 20 proc. Ważnym kryterium wyboru owoców i warzyw jest również ekologiczny sposób ich produkcji (23 proc.). Znaczenie tego czynnika wzrasta wraz ze wzrostem wykształcenia respondentów, co wiąże się prawdopodobnie ze zwiększającą się jednocześnie świadomością nt. oferowanej żywności.

WIĘCEJ NA TEMAT

HANDEL I DYSTRYBUCJA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM