Polskie jabłka trafiają na kolejne rynki. Analiza BGŻ BNP Paribas

Autor: Bank BGŻ BNP Paribas 10 listopada 2015 13:13

Polskie jabłka trafiają na kolejne rynki. Analiza BGŻ BNP Paribas W minionym sezonie zróżnicowanie w zakresie kierunków eksportowych jabłek z Polski znacznie wzrosło/ fot. shutterstock

W minionym sezonie zróżnicowanie w zakresie kierunków eksportowych jabłek z Polski znacznie wzrosło. Z danych Eurostatu wynika, że w sezonie 2014/2015 Polska wyeksportowała jabłka do 80 krajów, podczas gdy sezon wcześniej do 59 - informują analitycy banku BGŻ BNP Paribas.

Warto zaznaczyć, że w 68 przypadkach (78 proc.) zanotowano wzrost eksportu, a w 19 przypadkach jego spadek, przy czym spadek dotyczył zwłaszcza Rosji oraz, w zdecydowanej mierze, krajów Unii Europejskiej.

Na zupełnie nowe rynki (w przypadku których eksport w sezonie 2013/2014 wyniósł 0 t) sprzedano tylko nieco ponad 3 tys. t polskich jabłek. Ponadto sprzedaż była dość silnie rozdrobniona, gdyż takich nowych krajów na polskiej mapie handlu tymi owocami było aż 28. W większości były to kraje Azji, Bliskiego Wschodu oraz Afryki. Sprzedaż jednostkowa (do jednej destynacji) w 65 proc. przypadków nie przekraczała jednak 100 t.

Najwięcej jabłek wysłano do Hong Kongu, bo 608 t, a także do Jordanii - 467 t. Rozszerzając jednak "definicję" nowych rynków eksportowych, o kraje do których eksportowano relatywnie mało jabłek, sytuacja wygląda trochę inaczej. Do krajów pozaunijnych, do których eksport w sezonie 2013/2014 w przeliczeniu na kraj nie przekroczył 5 tys. t (wyłączając Serbię), sprzedaż jabłek w sezonie 2014/2015 wyniosła łącznie niespełna 45 tys. t i była blisko 4-krotnie wyższa niż w sezonie poprzednim.

Nie wiadomo czy w sezonie 2015/2016 uda się zwiększyć eksport jabłek na rynki, które określa się jako nowe. W sezonie poprzednim czynnikiem sprzyjającym eksportowi były przede wszystkim wysoka podaż jabłek, a także istotny spadek cen wzmacniany osłabieniem się złotego i euro w stosunku do dolara. Tegoroczny wzrost cen, a także mniejsza podaż jabłek na rynku unijnym może wpłynąć nawet na spadek polskiego eksportu tych owoców do krajów pozaeuropejskich w nowym sezonie 2015/2016.

Potwierdzeniem tego mogą być prognozy Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA) z końca października br. Według nich, unijny eksport jabłek (bez wymiany wewnątrzwspólnotowej) w sezonie 2015/2016 wyniesie 1,62 mln t i będzie o ok. 10 proc. niższy niż w sezonie poprzednim. Jako główną przyczynę spadku, USDA podaje wzrost cen na rynku UE-28 i tym samym mniejszą konkurencyjność cenową jabłek europejskich na rynku światowym.

Jeśli chodzi o Polskę, zwiększenia eksportu jabłek w trwającym sezonie (2015/2016) możemy oczekiwać głównie w przypadku krajów Unii Europejskiej. Z drugiej strony, podjęte działania w kierunku ułatwienia handlu z niektórymi krajami (np. Wietnam) będą, choć w niewielkim stopniu, wpływać pozytywnie na polski eksport tych owoców, a także stwarzają możliwości większego jego wzrostu w kolejnych sezonach.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

HANDEL I DYSTRYBUCJA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM