Na rynku w Broniszach dostępne krajowe truskawki - 15/18 zł/kgwww.sadyogrody.pl/ Bronisze - 09 maja 2019 10:50


Duże poruszenie na Rynku Bronisze wzbudziły zwiększające się dostawy krajowych truskawek, które już dojrzały dzięki różnego rodzaju osłonom (szklarnie, tunele, włókniny).

Ceny na razie wygórowane 15-18 zł/kg ale zbyt długo się nie utrzymają (dla porównania importowane z Hiszpanii i Grecji kosztują ok 10 zł/kg).

Niepokojąco zabrzmiały doniesienia o przymrozkach, które wystąpiły w ciągu kilku ostatnich dni. Mogły uszkodzić kwitnące właśnie truskawki (w uprawach bez osłon). Straty odbiją się opóźnieniem podaży głównego zbioru i wyższymi cenami.