MRiRW: Rośnie produkcja i eksport przetworów owocowych i warzywnych

Autor: www.sadyogrody.pl 23 sierpnia 2016 12:45

MRiRW: Rośnie produkcja i eksport przetworów owocowych i warzywnych fot. shutterstock

Do 15 września 2016 roku trwać będą konsultacje społeczne przygotowanego przez resort rolnictwa projektu „Programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020”. Celem programu jest wypracowanie koncepcji długofalowego rozwoju krajowego sektora rolno-żywnościowego. - Udział owoców i warzyw w towarowej produkcji roślinnej nie wykazuje tendencji wzrostowej i w latach 2005-2014 wahał się w granicach 29-41 proc. W wartości produkcji przemysłu spożywczego udział przetworów owocowych i warzywnych wynosi 10-15 proc. - czytamy w raporcie MRiRW.

- W eksporcie rolno-spożywczym, w wyniku większego tempa wzrostu zagranicznej sprzedaży produktów innych branż, udział owoców i warzyw oraz ich przetworów spada i w latach 2012-2014 wyniósł średnio 12,4 proc. (a łącznie z pieczarkami 14,3 proc.), wobec odpowiednio 16,5 proc. i 18,9 proc. w 2005 r. - informuje MRiRW w projekcie "Programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020".

W Polsce tendencję wzrostową wykazują zbiory owoców (głównie jabłek, malin i borówek). Nie zwiększa się powierzchnia i zbiory warzyw, gdyż spadkowej tendencji produkcji warzyw gruntowych (kapusty, buraków i cebuli) towarzyszy wzrost zbiorów warzyw uprawianych pod osłonami (np. pomidorów).

Dynamicznie zwiększa się produkcja przetworów owocowych i warzywnych (zwłaszcza zagęszczonych soków owocowych, mrożonych warzyw i przetworów pomidorowych) oraz eksport produktów ogrodniczych i ich przetworów. Tendencji wzrostowej nie wykazuje łączne spożycie owoców, warzyw i ich przetworów. Zmniejsza się spożycie warzyw i owoców strefy umiarkowanej (np. jabłek, kapusty, ogórków, buraków, marchwi i cebuli). Rośnie konsumpcja owoców południowych oraz przetworów owocowych i warzywnych.

Po akcesji do UE wzrósł import większości owoców, warzyw i ich przetworów. Zwiększenie przywozu dotyczyło przede wszystkim produktów niewytwarzanych w kraju (owoców południowych, oliwek i przetworów z tych owoców). W łącznym wolumenie i wartości przywozu import produktów w kraju niewytwarzanych i ich przetworów wynosi ponad 80 proc. 

- W grupie produktów wytwarzanych z owoców i warzyw strefy umiarkowanej istotne znaczenie w podaży krajowej ma jedynie koncentrat soku jabłkowego (np. z Ukrainy), mrożony szpinak, ale też konserwowe ogórki, koncentrat pomidorowy i mrożone jagody. Produkty te są tańsze od produkowanych w Polsce lub ich cechy jakościowe odbiegają od wytwarzanych z surowca krajowego (mrożony szpinak). Zwiększony import surowców do produkcji pozostałych przetworów wytwarzanych z owoców i warzyw strefy umiarkowanej oraz owoców i warzyw przeznaczonych do konsumpcji bezpośredniej realizowany jest w latach niskich zbiorów w kraju - informuje MRiRW w projekcie "Programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020".

Samowystarczalność produkcji owoców ogółem w Polsce w sezonach 2005/06-2014/15 obniżyła się do ok. 95 proc., a samowystarczalność produkcji owoców strefy umiarkowanej wzrosła do 130 proc. W produkcji warzyw świeżych samowystarczalność zmniejszyła się ze 104 do 99 proc. (głównie ogórków i pomidorów sprowadzanych w okresie niedoborów produkcji). W produkcji przetworów owocowych i warzywnych samowystarczalność w latach 2005/06-2014/15 utrzymywała się na wysokim poziomie (157 proc).

Polska nie jest samowystarczalna w produkcji konserw owocowych (duży import konserw z owoców południowych np. ananasy, brzoskwinie) i koncentratu pomidorowego (wzrost importu spowodował zwiększenie produkcji i eksportu keczupu).

W rozdysponowaniu podaży rynkowej owoców strefy umiarkowanej i warzyw zmniejsza się udział spożycia bezpośredniego, a wzrasta znaczenie eksportu i dostaw do przetwórstwa. W sezonie 2014/15 udział spożycia w rozdysponowaniu podaży towarowej owoców produkowanych w kraju wyniósł 20 proc., a warzyw 46,5 proc., wobec odpowiednio 37 i 54 proc. w sezonie 2005/06. Udział dostaw do przetwórstwa wzrósł odpowiednio z 52 do 57 proc. i z 36 do 41 proc., a eksportu z 11 do 23 proc. i z 10 do 12 proc. Zmiany te dotyczą większości owoców i warzyw. Największy jest udział spożycia bezpośredniego w podaży rynkowej czereśni, śliwek, gruszek i niemal wszystkich warzyw (poza kalafiorami). Dostawy do przetwórstwa dominują w zagospodarowaniu podaży wiśni i owoców jagodowych (ponad 60 proc.). Eksport ma największe znaczenie w zagospodarowaniu zbiorów jabłek i cebuli (ok. 30 proc.).

WIĘCEJ NA TEMAT

HANDEL I DYSTRYBUCJA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM