Mocny spadek eksportu polskich jabłek poza UE - analiza BGŻ BNP Paribas

Autor: BGŻ BNP Paribas 13 stycznia 2016 12:57

Mocny spadek eksportu polskich jabłek poza UE - analiza BGŻ BNP Paribas Zmiana kierunków sprzedaży w krajowym eksporcie; fot. shutterstock

Z danych Eurostatu wynika, że polski eksport jabłek w pierwszych czterech miesiącach sezonu 2015/2016 ukształtował się na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego. Nastąpiła jednak pewna zmiana kierunków sprzedaży w krajowym eksporcie. Odnotowano zdecydowany spadek wywozu na rynki pozaunijne – wynika z danych Banku BGŻ BNP Paribas.

Jak podaje Bank BGŻ BNP Paribas, dane statystyki unijnej wskazują, że spadek ten wyniósł aż 62 proc., co skutkowało zmniejszeniem sprzedaży do 23 tys. t w stosunku do 62 tys. t przed rokiem. W największym stopniu (oprócz Rosji, która w lipcu 2014 roku importowała jabłka z Polski) za spadek ten odpowiedzialna była Białoruś, która w ubiegłym sezonie 2014/2015 była największym odbiorcą zagranicznym polskich jabłek. Ich sprzedaż z Polski do tego kraju, biorąc pod uwagę cztery pierwsze miesiące sezonu bieżącego, zmalała o 54 proc. do blisko 12 tys. t. Warto dodać, że w analogicznym okresie przed rokiem mogliśmy obserwować 2,5-krotny wzrost sprzedaży do Białorusi, co wynikało z konieczności rekompensaty sprzedaży na zamknięty rynek Federacji Rosyjskiej. Tegoroczne osłabienie w handlu tymi owocami może wynikać z jednej strony ze wzrostu cen krajowych jabłek, z drugiej, z mniejszego popytu na rynku rosyjskim warunkowanego gorszą sytuacją ekonomiczną w tym kraju. Należy również zwrócić uwagę, że o 73 proc. do 1,2 tys. t zmniejszyła się również sprzedaż jabłek z Polski na Ukrainę.

Jak podają eksperci Banku BGŻ BNP Paribas, z drugiej strony od lipca do września br. wyeksportowano do krajów UE-27 45 tys. t jabłek tj. o 72 proc. więcej niż przed rokiem (ekserci szacują, że dla pierwszych czterech miesięcy sezonu 2015/2016 eksport do krajów Wspólnoty wzrósł o 75 proc.). Wyższy popyt na rynku unijnym spowodowany jest przede wszystkim mniejszymi zbiorami jabłek, głównie w Niemczech, które są największym unijnym odbiorcą jabłek z Polski. Zgodnie z danymi Eurostatu, w sezonie 2013/2014 Polska wyeksportowała tam 85 tys. t jabłek co stanowiło 32 proc. łącznej sprzedaży do krajów UE.

Trudno dotychczasowe tendencje eksportowe przekładać na cały bieżący sezon. O jego ostatecznym kształcie decydować będzie popyt w pierwszym i drugim kwartale bieżącego roku (2016). Martwić może natomiast mniejsze zainteresowanie ze strony krajów nieunijnych, gdyż to one odpowiadają w tym okresie za większą część polskiego eksportu jabłek.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

HANDEL I DYSTRYBUCJA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM