KOWR: eksport towarów rolno-spożywczych wzrósł do 29,3 mld euro w 2018 r.PAP - 01 marca 2019 11:23


Wartość eksportu towarów rolno-spożywczych w 2018 r. osiągnęła poziom 29,3 mld euro - poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Oznacza to 5,5-proc. wzrost wobec 2017 r. Najwięcej w ub. r. wyeksportowano żywca, mięsa i jego przetworów.

"W 2018 r. odnotowano rekordowy poziom przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych. Osiągnięte wyniki potwierdzają, że sektor rolno-spożywczy jest kluczowym segmentem polskiej gospodarki i pozostaje ważnym ogniwem w międzynarodowym łańcuchu dostaw. Wartość eksportu towarów rolno-spożywczych w 2018 r. osiągnęła nienotowany dotąd poziom 29,3 mld euro, o 5,5 proc. wyższy niż w 2017 r. i około sześciokrotnie wyższy niż w roku akcesji Polski do UE" - poinformował w komunikacie na swojej stronie internetowej KOWR.

Dodano, że jednocześnie import w ub. r. ukształtował się na poziomie 19,8 mld euro i był o 2,6 wyższy niż w 2017 r.

Z kolei dynamika wzrostu wartości eksportu była większa niż importu, co wpłynęło na zwiększenie dodatniego salda obrotów handlowych do 9,6 mld euro z 8,5 mld euro w 2017 r.

"Główną pozycję w strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych zajmuje żywiec, mięso i jego przetwory, stanowiąc w 2018 r. 21 proc. wartości polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych, tj. 6,3 mld euro, o 6 proc. więcej niż w 2017 r." - czytamy.

KOWR wskazuje, że w tej grupie asortymentowej dominującą pozycję zajmuje mięso czerwone wraz z przetworami (61 proc. udziału w wartości). Wpływy uzyskane z eksportu tych produktów w 2018 r. osiągnęły poziom 3,8 mld euro, o 1 proc. wyższy niż w 2017 r. Wolumen eksportu mięsa czerwonego ukształtował się na poziomie 1,5 mln ton, o 2 proc. wyższy niż w 2017 r.

"W strukturze wywozu pod względem wolumenu przeważa mięso wieprzowe - 35 proc. udziału (506 tys. ton), a mięso wołowe (z cielęciną) stanowi 27 proc. (391 tys. ton)" - napisano.

KOWR podał, że w 2018 r. przychody uzyskane z eksportu mięsa wieprzowego wyniosły 0,9 mld euro, a z eksportu mięsa wołowego - 1,5 mld euro. W wartości całej grupy żywiec, mięso i jego przetwory eksport mięsa drobiowego (łącznie z podrobami) stanowił 37 proc.

W ub. r. z Polski wyeksportowano 1,3 mln ton tego mięsa (o 13 proc. więcej niż w 2017 r.), uzyskując 2,4 mld euro - o 18 proc. więcej niż w 2017 r.

Z danych KOWR wynika, że ważną pozycję w strukturze towarowej eksportu rolno-spożywczego zajmowały ziarna zbóż i przetwory zbożowo-mączne (3,4 mld euro, tj. na poziomie zbliżonym do notowanego w 2017 r.) oraz tytoń i wyroby tytoniowe (3,4 mld euro, o 13 proc. więcej niż w 2017 r.). Kolejną pozycję stanowiły produkty mleczne z 8-proc. udziałem w wartości eksportu (2,23 mld euro, o 3 proc. więcej niż w 2017 r.).

Znaczący udział w przychodach z eksportu generowała także sprzedaż zagraniczna cukru i wyrobów cukierniczych (2,15 mld euro, o 2 proc. więcej niż w 2017 r.), ryb i ich przetworów (2,1 mld euro, o 12 proc. więcej niż w 2017 r.) oraz warzyw łącznie z przetworami (1,6 mld euro, o 8 proc. więcej niż w 2017 r.) i owoców łącznie z przetworami (1,3 mld euro, podobnie jak w 2017 r.).

Głównym partnerem handlowym Polski pozostaje Unia Europejska. W 2018 r. dostawy produktów rolno-spożywczych do krajów UE wygenerowały 24,2 mld euro, co stanowiło ponad 82 proc. przychodów uzyskanych z eksportu żywności.

Najważniejszym partnerem handlowym Polski były Niemcy. Eksport do tego kraju wyniósł 7,0 mld euro i był o 7 proc. większy niż w 2017 r. Ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych były także: Wielka Brytania (2,7 mld euro), Holandia (2 mld euro), Włochy i Francja (po 1,6 mld euro) oraz Czechy (1,5 mld euro).

Z danych KOWR wynika, że w 2018 r. do krajów pozaunijnych wyeksportowano z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości 5,2 mld euro wobec 5,1 mld euro rok wcześniej. Eksport do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw ukształtował się na poziomie 1,3 mld euro i był o 4 proc. wyższy niż rok wcześniej. Do Federacji Rosyjskiej wywieziono produkty o wartości 507 mln euro, na Ukrainę - 483 mln euro, a na Białoruś - 232 mln euro.

Eksport do pozostałych krajów (spoza UE i WNP) wzrósł o 2 proc., do 3,8 mld euro. Znaczącymi odbiorcami spośród tej grupy państw były Stany Zjednoczone, do których sprzedano towary rolno-spożywcze o wartości 528 mln euro, Arabia Saudyjska (277 mln euro), Izrael (219 mln euro) i Turcja (198 mln euro).

"Wartość polskiego importu artykułów rolno-spożywczych w 2018 r. wyniosła 19,8 mld euro wobec 19,3 mld euro w 2017 r., co oznaczało 3-proc. wzrost wydatków. Podobnie jak w poprzednich latach krajowi przedsiębiorcy dokonywali zakupów przede wszystkim w krajach UE" - czytamy.

W ub. r. z UE do Polski zaimportowano produkty rolno-spożywcze o łącznej wartości 16,1 mld euro wobec 15,8 mld euro w 2017 r. W ogólnej wartości polskiego importu towarów rolno-spożywczych udział państw członkowskich UE, podobnie jak w 2017 r., wyniósł 82 proc.