Jakie trzeba spełnić wymagania, żeby polskie jabłka trafiły do Indonezji?

Autor: www.sadyogrody.pl/PIORIN 09 grudnia 2015 08:14

Jakie trzeba spełnić wymagania, żeby polskie jabłka trafiły do Indonezji? Przesyłki jabłek eksportowane z Polski do Indonezji muszą być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne/ fot. shutterstock

W oparciu o wymagania określone przez Ministerstwo Rolnictwa Agencję Kwarantanny Republiki Indonezji przesyłki jabłek eksportowane z Polski do Indonezji muszą być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne, wydane w oparciu o zezwolenie importowe wydane przez organizację ochrony roślin Indonezji.

Na eksport mogą być kierowane wyłącznie jabłka wyprodukowane w miejscach (sadach) zarejestrowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa na potrzeby eksportu do Indonezji. Wniosek o wpisanie do stosownego wykazu powinien być złożony Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby firmy. Dopuszczalne jest złożenie wniosku o wpis do wykazu wraz z wnioskiem o wydanie świadectwa fitosanitarnego, gdyż nie będzie on przekazywany z wyprzedzeniem stronie indonezyjskiej.

Gdy eksporterem jabłek jest inny podmiot aniżeli producent, we wniosku o wydanie świadectwa fitosanitarnego dla przesyłek jabłek do Indonezji wnioskodawca musi wskazać dane i numer rejestracyjny producenta, który został zarejestrowany na potrzeby eksportu do Indonezji. W celu poświadczenia faktu, że owoce pochodzą z tego zarejestrowanego miejsca produkcji, do wniosku o wydanie świadectwa fitosanitarnego powinien zostać dołączony dowód zakupu eksportowanej partii owoców - jabłek.

Przesyłka jabłek, przed eksportem do Indonezji, musi zostać poddana  zabiegowi, "cold treatment" i wg. następujących warunków:

- 1,1 st.C lub niższej przez 14 dni,
- 1,67 st.C lub niższej przez 16 dni,
- 2,22 st.C lub niższej przez 18 dni.

Owoce w przesyłce muszą być praktycznie wolne od ziemi, liści i innych pozostałości roślin.

Drewniane opakowania, towarzyszące przesyłce, powinny być oznakowane zgodnie ze Standardem ISPM 15.

Każda przesyłka musi zostać zgłoszona w indonezyjskim systemie Prior Notice oraz być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, które poświadczy, że owoce są bezpieczne dla zdrowia konsumentów i nie zawierają pozostałości pestycydów i metali ciężkich, przekraczających ustalone limity (pobierz MRL).

Wwóz do Indonezji świeżych owoców, może odbywać się przez następujące punkty:

- Morski port Tanjung Perak, Surabaya
- Morski port Belawan, Medan
- Lotniczy port Soekarno - Hatta, Jakarta
- Morski port Soekarno - Hatta, Makassar

Każda przesyłka jabłek eksportowana do Indonezji musi zostać zgłoszona i przedstawiona do kontroli fitosanitarnej w punkcie wwozu.

Przedstawione wymagania będą obowiązywały wyłącznie do 17 lutego 2016 r., tj. do czasu wprowadzenia przez Indonezję nowych przepisów w zakresie bezpieczeństwa żywności. Na chwilę obecną nie jest znane stanowisko odnoście przesyłek certyfikowanych przed tą datą, które dotrą do Indonezji po wskazanym terminie.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

HANDEL I DYSTRYBUCJA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM