IERiGŻ: Ceny jabłek na rynkach hurtowych w maju o 66 % niższe niż przed rokiem (analiza)www.sadyogrody.pl/ IERiGŻ - 11 czerwca 2019 12:47


Ceny oferowane za jabłka w maju 2019 r., w porównaniu z majem 2018 r., na rynkach hurtowych były średnio niższe o 66%, w firmach eksportujących o 65%, a w spółdzielniach ogrodniczych o 34%. Do tak dużego spadku cen przyczyniły się duże zapasy jabłek w Polsce, które wg WAPA na dzień 1 maja 2019 r. wynosiły 405 tys. t, wobec 177 tys. t w 2018 r. (większe o 128,8%). - informuje w raporcie Irena Strojewska, analityk z IERiGŻ.

W kwietniu zapasy jabłek w Polsce były o 132,5% większe niż w poprzednim roku, spadek zapasów o 3,7 pkt. proc. miesiąc do miesiąca świadczy o przyspieszeniu dynamiki sprzedaży tych owoców. Na rynku hurtowym obniżyły się też ceny cytryn (o 31%), mandarynek (o 20%), gruszek (o 17,0%), a także winogron (o 9%). Podrożały natomiast pomarańcze (o 1%) i banany (o 16%). Zakłady przetwórcze za jabłka do tłoczenia płaciły 0,38 zł/kg (mniej o 34% niż w maju poprzedniego roku).

W maju 2019 r., w porównaniu z kwietniem 2019 r., przeciętne ceny jabłek na rynkach hurtowych wzrosły o 18%, oferowane przez firmy eksportujące o 3%, a w skupie prowadzonym przez spółdzielnie ogrodnicze zmniejszyły się o 1%. W zakładach przetwórczych ceny skupu płacone za jabłka do tłoczenia, w porównywanych miesiącach, z powodu zmniejszającej się podaży surowca, podrożały o 6%. Na rynku hurtowym wzrosły ceny cytryn (o 23%), gruszek (o 11%), mandarynek (o 9%), winogron (o 3%) oraz pomarańcz (o 2%). Potaniały natomiast banany (o 5%).

Ceny detaliczne owoców i ich przetworów w kwietniu 2019 r., w relacji do kwietnia 2018 r., obniżyły się średnio o 11,2%, przy wzroście cen żywności i napojów bezalkoholowych o 3,3%. Potaniały jabłka (o 42,0%), owoce pestkowe (o 18,2%), owoce jagodowe (o 13,4%), banany (o 2,3%), owoce cytrusowe (0,2%), przetwory owocowe (o 4,3%) oraz owoce suszone i orzechy (o 1,9%). Wyższe były jedynie średnie ceny owoców mrożonych (o 5,3%) - informuje Irena Strojewska z IERiGŻ.

W średnich i dużych firmach w marcu 2019 r., w porównaniu z marcem 2018 r., produkcja soków zagęszczonych wzrosła dziewięciokrotnie, a pitnych soków owocowych i owocowo-warzywnych nie zmieniła się. Zwiększyła się produkcja soków pitnych tłoczonych z jabłek o 30%, a spadła pozostałych soków warzywnych, owocowych i owocowo-warzywnych (o 2%) oraz wyciskanych z owoców cytrusowych (o 27%). Wzrosła produkcja dżemów (o 80%), owoców mrożonych (o 52%) oraz kompotów i owoców pasteryzowanych (o 19%). W marcu 2019 r., w porównaniu do lutego br., produkcja soków owocowych i owocowo-warzywnych zmniejszyła się o 7% do 69,6 tys. t. Większa była produkcja soków wyciskanych z owoców cytrusowych (o 17%), a także pozostałych soków warzywnych, owocowych i owocowo- -warzywnych (o 3%). Obniżyła się produkcja soków tłoczonych z jabłek (o 24%), a nie zmieniła się produkcja soków zagęszczonych. Wzrosła natomiast produkcja kompotów
i owoców pasteryzowanych o 2%, owoców mrożonych o 7% oraz dżemów o 65%.

Średnie ceny zbytu soków pomarańczowych w kwietniu 2019 r., wobec kwietnia 2018 r., zmniejszyły się o 3%, a soków jabłkowych o 22%. Potaniały też dżemy produkowane z czarnych porzeczek (o 5%) oraz z truskawek (o 4%).

Wolumen eksportu owoców świeżych w marcu 2019 r. wobec marca 2018 r. był większy o 14%, a przetworów owocowych o 74%. Eksport owoców świeżych zwiększył się głównie z powodu większej sprzedaży jabłek (o 19%), a przetworów w wyniku wzrostu sprzedaży zagęszczonego soku jabłkowego (o 150%). Wartość eksportu owoców świeżych, z powodu ich bardzo niskich cen, obniżyła się o 16% do 51,1 mln EUR, a przetworów w wyniku niskich cen surowca zmniejszyła się o 53,0% do 51,1 mln EUR. Import owoców świeżych obniżył się w marcu 2019 r. wobec marca 2018 r. o 14% do 120,8 tys. t. Mniejsze były zakupy bananów (o 32%) i owoców cytrusowych (o 9%). Przywóz przetworów obniżył się o 5% (do 36,5 tys. t), w wyniku mniejszego importu przetworów puszkowanych (o 12%). W marcu 2019 r. ujemne saldo handlu owocami i ich przetworami wyniosło 85,5 mln EUR, wobec ujemnego 39,0 mln EUR w marcu poprzedniego roku. W miesiącach I-III 2019 r. ujemne saldo handlu owocami i ich przetworami wyniosło 253,6 mln EUR, wobec ujemnego 93,5 mln EUR w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wartość eksportu zmniejszyła się o 35% i wyniosła 302,5 mln EUR, a importu była mniejsza o 1% i wyniosła 556,1 mln EUR.