GUS: W 2017 r. Polska zanotowała dodatnie saldo w handlu jabłkamiwww.sadyogrody.pl/GUS - 19 kwietnia 2019 13:08


Saldo importu i eksportu jabłek w 2017 r., poprawiło się o 0,2 mld zł w porównaniu do poprzedniego roku i wyniosło 1,4 mld zł - informuje Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Wyższe saldo było przede wszystkim wynikiem wzrostu cen jabłek spowodowanego znacznie gorszymi zbiorami. Mimo utrzymującego się, z powodu embarga, niskiego eksportu jabłek do Rosji, saldo wymiany handlowej z Euroazjatycką Unią Gospodarczą było dodatnie i kształtowało się na poziomie 640,6 mln zł wobec 636,0 mln zł rok wcześniej. Wynik ten determinował eksport na Białoruś, którego wartość utrzymała się na wysokim poziomie i wynosiła 545,3 mln zł wobec 565,4 mln zł w 2016 r. Wolumen eksportu jabłek na Białoruś zrekompensował w znacznym stopniu zakaz wwozu jabłek do Rosji.

Polska należy do największych eksporterów jabłek na świecie. Na rynkach zagranicznych z polskimi jabłkami konkurują przede wszystkim producenci jabłek z Chin, Stanów Zjednoczonych oraz Turcji, Włoch i Francji. 

Saldo wymiany handlowej z krajami UE było dodatnie i kształtowało się na poziomie 506,2 mln zł wobec 357,9 mln zł w 2016 roku. Największe obroty odnotowano w przypadku handlu z: Niemcami (113,5 mln zł), Rumunią (83,4 mln zł) oraz Czechami ( 53,3 mln zł).

W obrotach z grupami krajów EFTA i Pozostałe saldo obrotów handlowych wykazało niewielkie wahania w stosunku do roku 2016 i kształtowało się na poziomie odpowiednio 16,6 mln zł i 201,2 mln zł wobec 18,8 mln zł i 188,0 mln zł przed rokiem. W grupie państw EFTA eksport jabłek skierowany był głównie do Norwegii.

Do największych importerów polskich jabłek z grupy państw Pozostałe należały: Serbia, Bośnia i Hercegowina oraz Egipt  - informuje Główny Urząd Statystyczny.