Embargo nie będzie trwało wiecznie – perspektywy powrotu polskich jabłek do Rosji

Autor: Krystyna Zagórska/ www.sadyogrody.pl 10 marca 2017 09:42

Embargo nie będzie trwało wiecznie – perspektywy powrotu polskich jabłek do Rosji fot. shutterstock.com

Jabłko pozostaje dla Rosjan wciąż numerem jeden w kategorii najchętniej spożywanych owoców. Należy wyraźnie podkreślić, że konsumenci nie obrazili się na polskie jabłka – będą one w dalszym ciągu lubiane w Rosji. Zniesienia embarga nie przewiduje się w najbliższej perspektywie, lecz zamknięcie rosyjskiego rynku przed produktami z Zachodu nie będzie wieczne. O możliwościach eksportu po zniesieniu embarga mówił Adam Paradowski z firmy AgroFresh, podczas 26. Spotkania Sadowniczego w Sandomierzu.

Rosja zawsze była największym importerem polskich jabłek. Za nami przemawia nie tylko jakość i cena produktu, ale również bliskość i dostępność rynku. W najlepszym roku wyeksportowano do Rosji blisko 1,3 mln ton jabłek z czego ponad 50 proc. pochodziło z Polski . W sierpniu 2014 roku era „mało problematycznego” handlu skończyła się i już nie wróci w takiej formule jak sprzed embarga. Powrót polskich owoców i warzyw na rynek rosyjski nie jest tylko i wyłącznie decyzją ekonomiczną, ale w dużej mierze zależy od ustaleń politycznych.

Jak potwierdził Adam Paradowski, zablokowanie rynku rosyjskiego nie tylko wpłynęło na gwałtowne pogorszenie się sytuacji polskich sadowników, ale również mocno uderzyło w rosyjskich konsumentów. Embargo spowodowało wzrost cen żywności (nawet o 30 proc.) i braki na półkach. Najbardziej odczuli to najubożsi Rosjanie, którzy na artykuły rolno-spożywcze przeznaczają znaczną część dochodów. Lecz w Rosji nie mówi się otwarcie o negatywnych skutkach embarga. Deficyty w supermarketach zostały uzupełnione – znaleziono nowych dostawców. Obecnie rosyjski rząd mocno promuje rozwój lokalnego rolnictwa. Do 2025 roku, Rosjanie w 80 proc. mają być samowystarczalni w produkcji i przetwórstwie żywności.

Szczególny nacisk w Rosji kładzie się na „rozkwit” sadownictwa oraz szklarniowej produkcji warzyw. Powierzchnia intensywnych sadów do 2020 roku ma zostać zwiększona o 72 tys. ha. Dzięki temu Rosjanie uzyskają właściwie o 1/3 więcej owoców wysokiej jakości (około 500 tys. ton). Natomiast powierzchnia szkółek ma wzrosnąć o dodatkowe 500 ha.

- Rosjanie produkują jabłka w centralnych regionach kraju – obwód wołgogradzki, tambowski, woroneski (około 350 tys. ton). Równie dużym zagłębiem sadowniczym jest południe Rosji. W Kraju Krasnodarskim produkcja dochodzi do 380 tys. ton jabłek rocznie. Z kolei produkcja tych owoców w Kraju Stawropolskim, na terenie Północnego Kaukazu (Osetia Północna, Czeczenia, Kabardo-Bałkaria) oraz w obwodzie kaliningradzkim sięga po 50 tys. ton - powiedział Adam Paradowski.

Zwrócił uwagę, że Rosjanie inwestują w rozwój sadownictwa na wzór Południowego Tyrolu. Nowoczesne sady wyposażone są w systemy nawadniające i siatki przeciwgradowe, a także nowoczesny park maszynowy. Dobrze zorganizowane firmy produkują jabłka wysokiej jakości. Materiał szkółkarski sprowadzany jest przeważnie z Włoch, Holandii, ale również z Polski. W strukturze nasadzeń dominuje Idared (20 proc.), Reneta Simirienko (15 proc.), grupa Jonagolda (15 proc.), Granny Smith (10 proc.), Gala 7 proc. Uprawiane są również inne odmiany – Golden, Pinova, Ligol, Szampion. Dość spory udział mają także odmiany wyhodowane w ZSRR.

Rosjanie odczuwają duże braki, jeżeli chodzi o agronomów oraz doradztwo produkcyjne stąd bardzo cenieni są specjaliści z innych krajów w tym i z Polski. Obecna produkcja sadownicza bazuje również na posowieckich sadach, które prowadzone są na dużych areałach, lecz cechują się niską produktywnością i słabo rozwiniętym przechowalnictwem. Adam Paradowski zaznaczył, że największym problemem w rosyjskiej produkcji sadowniczej jest właśnie brak bazy przechowalniczej. Przyjmuje się, że tylko 250 tys. ton jabłek zostaje przechowanych do początku stycznia (później wchodziło polskie jabłko). W Rosji jedynie niewielka część obiektów przechowalniczych jest wyposażona w chłodnie z KA.

WIĘCEJ NA TEMAT

HANDEL I DYSTRYBUCJA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM