Ceny owoców i warzyw pod koniec 2016 r. - analiza IERiGŻ

Autor: www.sadyogrody.pl 02 stycznia 2017 15:06

Ceny owoców i warzyw pod koniec 2016 r. - analiza IERiGŻ fot. shutterstock

W październiku 2016 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,5 proc., po spadku we wrześniu br. o 0,2 proc. Wzrost cen żywności był taki sam jak łącznych cen towarów i usług konsumpcyjnych. Podrożały wszystkie podstawowe grupy artykułów żywnościowych, z wyjątkiem owoców i produktów mięsnych - informują eksperci IERiGŻ w raporcie.

Najbardziej zwiększyły się przeciętne ceny warzyw (o 3,9 proc.) i tłuszczów jadalnych (o 2,3 proc.). O wzroście cen warzyw zadecydowała znacząca zwyżka cen warzyw świeżych (o 9,7 proc., w tym ogórków o 76 proc. i pomidorów o 18,9 proc.).

W październiku br. ceny żywności i napojów bezalkoholowych były przeciętnie o 0,4 proc. wyższe niż w analogicznym miesiącu ub. roku., przy spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych o 0,2 proc. Październik był 28 kolejnym i – jak przewidują eksperci – ostatnim miesiącem utrzymywania się w Polsce deflacji (w ujęciu rocznym, tab. 4). Ceny żywności, po spadku w okresie maj 2014 r. – wrzesień 2015 r., od października 2015 r. wykazują stałą tendencję wzrostową. 

W październiku br. tańsze niż rok wcześniej były warzywa (o 7,5 proc., w tym ziemniaki o 16,8 proc.), jaja (o 3,4 proc.), owoce (o 1,1 proc., w tym jabłka o 17,6 proc.) i artykuły mleczarskie (o 0,2 proc., w tym mleko o 2,5 proc.).

- W okresie styczeń-październik 2016 r. przeciętny poziom cen żywności i napojów bezalkoholowych był o 0,7 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2015 r., przy spadku przeciętnego poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 0,8 proc. Wzrostowi cen żywności o 0,8 proc. towarzyszył spadek cen napojów bezalkoholowych o 0,3 proc. Znacząco wzrosły ceny cukru (o 26,8 proc.), owoców (o 6,1 proc.) i warzyw (o 3,8 proc., w tym ziemniaków o 25,7 proc.). O wzroście cen owoców i warzyw zadecydował utrzymujący się ich wysoki poziom w pierwszej połowie roku, będący następstwem mniejszych zbiorów w 2015 r. Ceny ryb i owoców morza podniosły się o 3,2 proc., a pieczywa i produktów zbożowych o 0,3 proc., podczas gdy pozostałych grup żywności były niższe niż rok wcześniej. Artykuły mleczarskie były tańsze średnio o 2,6 proc., jaja i tłuszcze po 2,4 proc., w tym masło o 3,8 proc., a produkty mięsne o 0,5 proc., w tym mięso drobiowe o 2,1 proc. - informują eksperci IERiGŻ.

Wzrost średniego poziomu cen żywności i napojów bezalkoholowych był zbliżony do wzrostu cen napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych oraz towarów i usług związanych z edukacją. Bardziej wzrosły ceny usług restauracyjnych i hotelowych, oraz tzw. innych towarów i usług. Ceny pozostałych grup towarów i usług konsumpcyjnych były niższe niż przed rokiem. Przeciętny poziom cen towarów i usług związanych z transportem obniżył się o 5,9 proc., w tym paliw do prywatnych środków transportu o 8,8 proc. Średnie ceny odzieży i obuwia zmalały o 4,4 proc., towarów i usług w zakresie użytkowania
mieszkania i nośników energii o 0,8 proc., w tym nośników energii o 2,8 proc. towarów i usług w zakresie rekreacji i kultury o 2,1 proc., łączności o 0,8 proc. oraz wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego o 0,1 proc.

Jak informują eksperci IERiGŻ spadek cen nośników energii w tym paliw oraz pozostałych kosztów użytkowania mieszkania, które mają charakter wydatków „sztywnych” i zajmują dominującą pozycję w budżetach rodzin, miał istotne znaczenie dla kształtowania się popytu na żywność. Czynnikami sprzyjającymi wzrostowi popytu konsumpcyjnego były pozytywne zjawiska na rynku pracy oraz wzrost dochodów ludności wspierany przez wypłaty z programu „Rodzina 500+”. W październiku br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) było o 3,1 proc. większe niż rok wcześniej, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy zmniejszyła się o 13,8 proc., a stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,2 proc., wobec 9,6 proc. przed rokiem. Siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosła (w skali roku) o 3,7 proc., a przeciętnej emerytury i renty pracowniczej o 1,8 proc.

WIĘCEJ NA TEMAT

HANDEL I DYSTRYBUCJA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM