Carrefour promuje ofertę BIO w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie konsumentów zdrową żywnościąwww.sadyogrody.pl - 28 października 2019 10:16


Oferowanie wysokojakościowej żywności, w tym demokratyzacja produktów bio wytwarzanych bez użycia syntetycznych nawozów mineralnych, chemicznych środków ochrony roślin czy antybiotyków stanowi dla Carrefour Polska jeden z kluczowych elementów strategii transformacji żywieniowej, która została ogłoszona w 2018 roku. Prowadzone działania są również odpowiedzią na potrzeby konsumentów, którzy coraz chętniej czytają etykiety i wybierają produkty z prostym składem i o wysokiej jakości – informuje biuro prasowe Carrefour Polska.

Determinacja Carrefour do podjęcia działań zmierzających do upowszechniania produktów bio wynika z ich szczególnego wpływu na zdrowie człowieka oraz środowisko naturalne. W ramach realizowanej strategii Carrefour nawiązał współpracę z wieloma cenionymi liderami opinii. Jednym z nich jest prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie, która w swojej naukowej pracy zajmuje się m.in. badaniami żywności ekologicznej. Jak podkreśla ekspertka, produkcja ekologiczna odbywa się z uwzględnieniem zasad IFOAM-u: zdrowia, ekologii, troski i uczciwości, co zapewnia wysoki poziom etyczny łańcucha produkcji oraz dbałość o zdrowie ekosystemów rolnych, zwierząt i ludzi. W produkcji roślinnej stosuje się tylko biologiczne środki ochrony roślin dopuszczone do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz proste związki siarkowe i miedziowe. Nie stosuje się GMO ani syntetycznych nawozów mineralnych, tylko te naturalnie występujące w przyrodzie.

Jak wynika z wielu międzynarodowych badań i metaanaliz, ekologicznie uprawiane rośliny zawierają mniej szkodliwych substancji takich jak kadm, azotany czy pozostałości pestycydów. Zawierają natomiast więcej pożądanych związków takich jak polifenole, witaminy i składniki mineralne. Produkty pochodzące od ekologicznie hodowanych zwierząt (mięso, mleko, jaja) zawierają mniej pozostałości szkodliwych antybiotyków, natomiast więcej niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy omega – 3.

Zakończone niedawno siedmioletnie badania NutriNet-Sante we Francji na grupie prawie 70 tys. osób wykazały, że wyższa częstotliwość konsumpcji żywności ekologicznej wiąże się z istotnie obniżonym ryzykiem zachorowania na nowotwory ogółem, w tym na postmenopauzalny nowotwór piersi, chłoniaka nieziarniczego oraz wszystkie odmiany białaczki. Prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska podkreśla, że regularna konsumpcja żywności ekologicznej może ograniczyć występowanie chorób alergicznych, stanu przedrzucawkowego u kobiet ciężarnych, spodziectwa u noworodków męskich, nowotworów, nadwagi i otyłości.

Odnośnie szkodliwości chemicznych pestycydów dla zdrowia człowieka należy zacytować raport „Human health implications of organic food and organic agriculture” przygotowany na zlecenie Serwisu Naukowego Parlamentu Europejskiego (EPRS), Wydziału Przezorności Naukowej (Scientific Foresight Unit – STOA). Link do tego raportu jest następujący:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581922/EPRS_STU(2016)581922_EN.pdf

- Raport wskazuje, że istnieje realne zagrożenie dla zdrowia ludzi ze strony pestycydów fosforoorganicznych, w tym przede wszystkim chloropiryfosu, oraz ze strony pyretroidów. Istnieje wiele dowodów naukowych, że substancje te wpływają niekorzystnie na rozwój mózgu i układu nerwowego dzieci, powodując w skrajnych przypadkach niedorozwój umysłowy, zaś przy mniejszym lecz długotrwałym narażeniu obniżenie sprawności motorycznej i intelektualnej, słabsze wyniki w nauce i zaburzenia behawioralne, w tym ADHD. Pestycydy fosforoorganiczne powodują zaburzenia endokrynne, zaburzając funkcje układu hormonalnego, co może powodować wady wrodzone u dzieci, nowotwory, a także choroby tarczycy, zaburzenia rozrodczości i zakłócenia neurologiczne. Ekspozycja na pestycydy powiązana została ze zwiększonym ryzykiem występowania niektórych chorób, w tym choroby Parkinsona, cukrzycy typu 2 i niektórych rodzajów nowotworów, w tym chłoniaka nieziarniczego a także białaczki i chłoniaków u dzieci. W przypadku groźnej białaczki krwi, chłoniaka nieziarniczego, metaanaliza Schinasi i Leon (2014) [Non-Hodgkin lymphoma and occupational exposure to agricultural pesticide chemical groups and active ingredients: asystematic review and meta-analysis. Int J Environ Res Public Health. 11(4):4449–527] wykazała istotny związek zachorowalności na tę chorobę z ekspozycją na popularny i nadal stosowany herbicyd 2,4- D (Kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy), karbaminiany, insektycydy fosforoorganiczne i chloroorganiczny insektycyd lindan – podaje biuro prasowe Carrefour Polska.

- Trzeba podkreślić, że powyżej cytowane dane i opinie naukowe oparte są na bogatym materiale dowodowym i interpretacji najlepszych ekspertów światowych w zakresie toksykologii pestycydów, do których zaliczają się współautorzy cytowanego raportu, Helle Raun Andersen oraz Philippe Grandjean. Należy dodać, że problem stosowania syntetycznych pestycydów polega m.in. na tym, iż w procedurach autoryzacji pestycydów rozpatruje się każdy pestycyd osobno i osobno ocenia się jego niebezpieczeństwo dla zdrowia. Tymczasem w rzeczywistości stosuje się w produkcji roślinnej jednocześnie wiele różnych pestycydów, których działanie na organizm człowieka nie jest zbadane ani rozpoznane. Powstaje koktajl o nieznanych właściwościach, złożony z rozmaitych z założenia toksycznych związków. Zatem przebadane laboratoryjnie bezpieczeństwo pojedynczego pestycydu o niczym nie świadczy. Ten problem sygnalizuje wielu toksykologów, w tym np. słynny prof. C. Vyvyan Howard z University of Ulster w Irlandii – informuje Carrefour Polska.

W świetle przytoczonych danych celem Carrefour jest inspirowanie różnych środowisk interesariuszy do wsparcia rozwoju rynku bio w Polsce i zmotywowanie ich do wspólnych działań na jego rzecz. W ramach prowadzonych działań Carrefour dotarł do NGO-sów wspierających rolników w procesie konwersji i rozpoczął z nimi dwa projekty grantowe, które zapewniają pomoc polskim rolnikom ekologicznym. Nawiązana została również współpraca ze środowiskiem naukowym, instytucjami m.in. Centrami Doradztwa Rolniczego oraz innymi organizacjami branżowymi m.in. Stowarzyszeniem EKOŁAN i PIŻE. Rezultatem tych działań był szereg spotkań, między innymi z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Janem Krzysztofem Ardanowskim. Z inicjatywy Carrefour Polska udało się także powołać pierwszą na polskim rynku Koalicję na Rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio w Polsce, która ma służyć budowie potencjału rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego oraz wzmocnieniu tego segmentu. Carrefour zorganizował również jeden z pierwszych w Polsce międzynarodowych kongresów ECO FOOD 360. Celem wydarzenia było propagowanie wiedzy na temat walorów żywności ekologicznej wśród rolników konwencjonalnych, producentów i przetwórców żywności, instytucji rządowych i pozarządowych, liderów opinii, mediów oraz konsumentów.

Działania Carrefour koncentrują się również w znacznym stopniu na edukacji społeczeństwa. Kampania „BIO na zdrowie”, której pierwsza odsłona miała miejsce w czerwcu 2019 roku, a druga edycja we wrześniu, koncentruje się na działaniach edukacyjnych dla klientów w zakresie żywności ekologicznej i jej wpływie na zdrowie, poprzez współpracę z influencerami, a także z ekspertem merytorycznym kampanii – prof. dr hab. Ewą Rembiałkowską z SGGW w Warszawie. W drugiej odsłonie kampanii w tajniki produkcji ekologicznej wprowadzają klientów sami rolnicy i producenci produktów bio, współpracujący na stałe z Carrefour. Kampania obejmuje: spoty telewizyjne i radiowe, działania digitalowe w mediach społecznościowych o charakterze edukacyjnym, w tym w ramach współpracy z blogerką Bakusiowo i ekspertem SGGW oraz katalogi Carrefour z ofertą produktów ekologicznych z gwarancją najniższej ceny, wzbogacone o materiały poradnikowe.

Klienci świadomie poszukują na sklepowych półkach żywności zdrowej i nieprzetworzonej, dlatego też coraz chętniej sięgają po produkty ekologiczne.

Według badań Nielsena ponad ¾ polskich konsumentów zgadza się ze stwierdzeniem „Jesteś tym, co jesz”. Dlatego Carrefour we wszystkich swoich sklepach rozwija tzw. Zdrową Półkę, na której klienci znajdą produkty bio, dla osób z cukrzycą oraz nietolerancjami i alergiami, funkcjonalne czy wegańskie i wegetariańskie. Jest to duże ułatwienie dla osób, które chcą się prawidłowo odżywiać. Obecnie też w ofercie Carrefour znajduje się ok. 2000 produktów bio, są to certyfikowane unijnym „listkiem” produkty spożywcze, kosmetyki naturalne zawierające min. 95% składników naturalnych oraz chemia ekologiczna. Rosnący trend poszukiwania żywności korzystnej dla zdrowia oznacza konieczność zmiany składów produktów, stworzenie zróżnicowanej oferty oraz położenie większego nacisku na aspekt certyfikacji pod kątem oznaczeń ekologicznych. Według Nielsena 62% polskich konsumentów potwierdza, że są w stanie zapłacić więcej, jeśli produkt jest bez długiej listy syntetycznych dodatków i składników.

Carrefour stale dąży do zaspokojenia potrzeb wszystkich klientów i jak największego zróżnicowania oferty, dlatego też w asortymencie sklepów znajduje się również szeroki wachlarz produktów konwencjonalnych. Przykładem dobrej współpracy z rolnikami konwencjonalnymi są kontrakty farmerskie, które sieć podpisuje od dwóch lat z lokalnymi dostawcami warzyw, którzy dzięki tej współpracy otrzymują gwarancję zrealizowania zamówień.

Czytaj także: 

PSOR przeciw powielaniu negatywnych stereotypów nt. środków ochrony roślin