Zasady cięcia krzewów jagodowych - jak uzyskać dobre plonowanie?

Autor: www.sadyogrody.pl 10 kwietnia 2017 16:07

Zasady cięcia krzewów jagodowych - jak uzyskać dobre plonowanie? dr Halina Morgaś z Instytutu Ogrodnictwa/ fot. SadyOgrody.pl

- Cięcie w sposób bezpośredni oddziałuje na gospodarkę hormonalną, a w ślad za tym liczbę i wielkość nadziemnych części rośliny (pędy, liście) oraz liczbę i jakość pąków. Głównym celem cięcia jest ustalenie, a następnie utrzymanie stanu równowagi miedzy wzrostem wegetatywnym a generatywnym - mówiła dr Halina Morgaś z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, podczas konferencji "Rośliny Jagodowe 2017".

Celem cięcia jest optymalizacja plenności roślin i produktywności uprawy w kierunku utrzymania wskaźników biologicznych - maksymalnie wysokich plonów najwyższej, oczekiwanej przez plantatora jakości owoców. Zachowanie właściwego stanu sanitarnego uprawy przekłada się na długość okresu użytkowania plantacji.

Dr Morgaś zaznaczyła, że przy racjonalnej agrotechnice powinniśmy móc przewidzieć skutki wszystkich podejmowanych działań - każdego zastosowanego zabiegu, w tym także cięcia. - Takie przewidywanie będzie możliwe, kiedy poznamy dokładnie biologię rośliny, typ jej rozwoju, wzrostu i owocowania, jak również sposobu współdziałania czynników zewnętrznych takich jak temperatura, światło, dostępność składników odżywczych - mówiła prelegentka.

Przy planowaniu zabiegu cięcia powinniśmy uwzględnić zróżnicowany w obrębie rodzaju, a nawet gatunku pokrój krzewów poszczególnych odmian. Komplikuje to opracowanie schematu cięcia i wymaga od pracowników wysokich umiejętności oraz dużego doświadczenia w praktykowaniu tego zabiegu.

Wyróżnia się trzy podstawowe typy pokroju krzewów roślin jagodowych - wzniesiony (najbardziej pożądany), pół-wzniesiony oraz pokrój pokładający (się). Dr Morgaś podkreśliła, że przy wyborze technologii uprawy istotne znaczenie ma siła i typ wzrostu, czyli pokrój krzewu.

Aronia charakteryzuje się wysokimi wymaganiami w stosunku do światła słonecznego i podobnie jak porzeczka czerwona owocuje na pędach 2.-6. letnich. Najlepszej jakości owoce zwykle pozyskiwane są z pędów 2.-3. letnich. - Schemat cięcia aronii powinien uwzględniać wiek krzewu. Zdecydowanie inaczej należy postępować w przypadku cięcia krzewów młodszych (do 5. roku) i starszych (od 6. roku). Zabieg cięcia powinien być wykonywany w sposób rozważny - zalecała prelegentka.

W przypadku starszych krzewów aronii wymagane jest cięcie systematyczne, utrzymujące ustaloną równowagę między pędami określonego wieku (1/3 pędy najmłodsze, 1/3 pędy do 4 lat, 1/3 pędy 5.-6. letnie). W uprawie z mechanicznym zbiorem owoców wskazane jest wycinanie (na czop 4-5 cm) pędów rosnących 'zbyt silnie' o średnicy ponad 3 cm, nadmiernie wyrastających w stronę międzyrzędzia lub środka korony. Przy systematycznym cięciu prześwietlającym wystarczy co roku wyciąć ok. 10 proc. pędów.

Krzewy borówki amerykańskiej w porównaniu do aronii charakteryzują się średnim wigorem. Owocują głównie na pędach 2.-5. letnich, zaś najlepszej jakości jagody pozyskiwane są z pędów 2.-3. letnich. Dr Morgaś dodała, że krzewy borówki amerykańskiej są bardzo wrażliwe na zbyt wysokie (powyżej 30 st. C) i niskie (-20 st. C) temperatury oraz suszę.

W ustalaniu schematu cięcia krzewów borówki należy również uwzględnić wiek krzewu. W przypadku młodych egzemplarzy istotna jest stymulacja wzrostu wegetatywnego (w niektórych przypadkach zalecane usuwanie kwiatów i słabych pędów). Natomiast od czwartego roku cięcie krzewów powinno być systematyczne i ukierunkowane na utrzymanie specyficznej równowagi między pędami różnego wieku (1/4 pędy najmłodsze, 1/2 pędy 2.-3. letnie, 1/4 pędy 4.-5. letnie). W trakcie cięcia prześwietlającego, bez szkody dla plonu można usunąć do 20 proc. pędów.

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM