W jaki sposób przechowywać środki ochrony roślin zimą?www.farmer.pl - 02 grudnia 2018 12:49


W nadchodzącym okresie największym wrogiem dla jakości magazynowanych pestycydów będzie zbyt niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza. Co zatem należy zrobić, by zminimalizować negatywne działanie tych czynników?

Wprawdzie kluczowe znaczenie podczas przechowywania środków ochrony roślin i nawozów odgrywają temperatura powietrza i jego wilgotność, jednak warto poświęcić chwilę na zapoznanie się z przepisami prawnymi, które zawierają dokładne dane techniczne pomieszczeń do tego przeznaczonych. Nad przestrzeganiem zasad poprawnego przechowywania pestycydów czuwają Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Więcej czytaj na www.farmer.pl.