Ursus wykazał dwucyfrowy wzrost przychodów. Zapowiada dalszy rozwój

Autor: www.sadyogrody.pl/pr 22 marca 2016 11:21

Ursus wykazał dwucyfrowy wzrost przychodów. Zapowiada dalszy rozwój Karol Zarajczyk, prezes Ursusa / fot. PTWP

Ursus, największy polski producent ciągników i maszyn rolniczych z marką o ponad 120-letniej tradycji mechanizacji polskiego rolnictwa, wykazał dwucyfrowy wzrost przychodów do poziomu 324 mln zł i solidne zyski w 2015 r. W planach dalszy rozwój oferty na rynku polskim oraz rynkach eksportowych.

- W 2015 roku zrealizowaliśmy podstawowy cel spółki, czyli dalszy dynamiczny wzrost przychodów, przy zachowaniu solidnych zysków i rentowności. Dwucyfrowy wzrost skonsolidowanej sprzedaży w wysokości 37 proc. r/r to zasługa kontraktów afrykańskich, które przełożyły się na 62 proc. r/r skok sprzedaży zagranicznej przy stabilnej sprzedaży w kraju, która wzrosła o 11 proc. r/r – komentuje Karol Zarajczyk, prezes Ursus S.A.  

Grupa Ursus zamknęła 2015 r. kolejnym rekordowym wynikiem przychodów na poziomie 324,4 mln zł, tj. 37 proc. wzrostu r/r, pochodna skokowego wzrostu sprzedaży zagranicznej i poprawy sprzedaży w kraju.

Sprzedaż krajowa w omawianym okresie wyniosła 125,9 mln zł, tj. wzrost o 11 proc. r/r, natomiast sprzedaż eksportowa osiągnęła poziom 198,5 mln zł, tj. 62 proc. wzrostu w stosunku do 2014 r. W omawianym okresie spółka zrealizowała ostatnią transzę dostaw trolejbusów do ZTM Lublin na kwotę 26,4 mln zł. Kluczowe kontrakty eksportowe, z etiopskimi spółkami METEC oraz Ethiopian Sugar Corporation (ESC), dodały łącznie 161 mln zł sprzedaży.

W 2015 r. spółka z sukcesem wprowadziła do oferty 16 nowych produktów, w tym 6 legendarnych modeli ciągników serii C. Zostały one bardzo dobrze przyjęte przez klientów, co przełożyło się na wzrost sprzedaży na rynku krajowym. Zgodnie z danymi Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w ubiegłym roku URSUS odnotował najwyższą dynamikę rejestracji nowych ciągników, tj. 47 proc. wzrostu r/r, podczas gdy na rynku krajowym odnotowano spadek liczby rejestracji ogółem o 13 proc. Na koniec roku liczba zarejestrowanych ciągników marki URSUS wyniosła 436 sztuk.

W 2015 r. w ośrodku badawczo-rozwojowym w Lublinie trwały prace nad konstrukcją własnej transmisji, czyli układu przeniesienia napędu ciągnika o roboczej nazwie VIGUS. Całkowita wartość projektu wyniosła około 28,2 mln zł, w tym 11,3 mln zł to dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). W marcu 2016 r. spółka pokazała na targach rolniczych w Kielcach prototyp ciągnika C-3150V POWER z transmisją VIGUS. Produkt będzie dostępny w ofercie w 2017 r.

Grupa osiągnęła w 2015 r. zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 69 mln zł, tj. 61 proc. wzrostu r/r. Wynik operacyjny wyniósł 16,1 mln zł, tj. 9,8 proc. spadku r/r. Marża EBIT wyniosła 5 proc. Grupa odnotowała zysk netto w wysokości 7,7 mln zł, tj. 2,3 proc. marży netto wobec zysku 11,3 mln zł w 2014 r.

W omawianym okresie nastąpiło zwiększenie kosztów sprzedaży do poziomu 32 mln zł wobec 9,7 mln zł w 2014 r., tj. 230 proc. wzrostu r/r, w tym o 12,5 mln zł wzrosły koszty w związku z realizacją umów afrykańskich ze spółką METEC oraz spółką ESC (koszty transportu maszyn do Afryki). Ponadto negatywny wpływ na wyniki miały różnice kursowe, które obniżyły wynik o 4,4 mln zł w skali roku.  

Spółka konsekwentnie realizuje strategię budowania pozycji kluczowego producenta i dystrybutora ciągników oraz maszyn rolniczych na terenie Polski oraz na wybranych rynkach zagranicznych. W 2016 r. spółka spodziewa się kolejnych wzrostów sprzedaży w kraju wynikających z uruchomienia środków na zakup sprzętu rolniczego z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którego budżet wyniesie 13,5 mld EUR oraz realizacji zawartych kontraktów zagranicznych. 

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM