Ursus gromadzi środki na realizację umowy z etiopską firmą

Autor: www.sadyogrody.pl 30 września 2015 13:48

Ursus gromadzi środki na realizację umowy z etiopską firmą Ursus zbiera pieniądze na realizację umowy z etiopską firmą

Ursus, polski producent ciągników, zaciągnął kredyt na realizację umowy z etiopską firmą The Federal Democratic Republic of Ethiopia Sugar Corporation (ESC). Tymi pieniędzmi sfinansuje zakup części do produkcji ciągników i przyczep do realizacji kontraktu z etiopską ESC.

Producent ciągników Ursus podpisał umowę kredytową z mBankiem o kredyt obrotowy w wysokości 8 mln euro. Kredyt ma zostać spłacony do 29 kutego 2016 roku.

Ursus podał, że środki finansowe pochodzące z kredytu przeznaczy na realizację płatności oraz otwieranie i finansowanie akredytyw na zakup części do produkcji ciągników i przyczep do realizacji kontraktu z The Federal Democratic Republic of Ethiopia Sugar Corporation (ESC).

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią cesja na rzecz Banku wierzytelności należnych Ursusa od etiopskiej spółki ESC z tytułu wymienionego kontraktu i weksel własny in blanco wraz z deklarację wekslową.

Ursus będzie sukcesywnie spłacał kredyt. Kwotę 2 mln EUR spłaci do 30 listopada 2015 r., kwotę 1 mln EUR - do 31 grudnia 2015 r., 1 mln EUR - do 31 stycznia 2016 r., a kwotę 4 mln EUR - do 29 lutego 2016 r.

W sierpniu tego roku Ursus podpisał z Ethiopian Sugar Corporation umowę na sprzedaż ciągników, przyczep i części zamiennych do transportu trzciny cukrowej. Wartość umowy wynosi 30,7 mln USD.

Na podstawie tej umowy Ursus dostarczy odbiorcy 174 ciągników oraz 390 przyczep, a także zapewni dostawę części zamiennych do tych maszyn. Dostawy w ramach realizacji umowy będą odbywać się w IV kwartale 2015 r. oraz w I kwartale 2016r.

Ethiopian Sugar Corporation ma prawo złożyć dodatkowe zamówienie na przedmiot umowy w wysokości do 25 proc. wartości umowy do 30.09.2015r., zgodnie z ustalonymi w umowie cenami sprzedaży ciągników, przyczep i części zamiennych.

Ursus jest zobowiązany do dostarczenia Ethiopian Sugar Corporation bezwarunkowej gwarancji należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10 proc. jej wartości, w ciągu 21 dni od daty wejścia jej w życie.

Zgodnie z umową płatność z tytułu umowy zostanie dokonana w formie 40 proc. zaliczki, czyli w wysokości 12,27 mln USD, a pozostała kwota 60 proc. łącznej ceny w wysokości 18,4 mln USD zostanie zapłacona w trzech partiach po przedłożeniu stosownych dokumentów przewozowych po wysyłce towarów.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM